Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KADASTRO MAHKEMESİ.


T.C YARGITAY 
16.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 5453 
Karar: 2017 / 8164 
Karar Tarihi: 28.11.2017


ÖZET: Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu`nun 20.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararı ile kabul edilen Hukuk Dairelerine ilişkin iş bölümü uyarınca temyiz incelemesi Yargıtay 20. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.(3402 S. K. m. 1) 
 
Mahkemece verilen önceki tarihli hüküm Yargıtay 17. Hukuk Dairesi`nin 07.07.2004 tarih ve 2004/7856 Esas, 2004/8530 Karar sayılı bozma ilamı ile çekişmeli taşınmazın sınırında hükmen orman olarak Hazine adına tescil edilen taşınmazların bulunması nedeniyle orman araştırması yapılması gereğine değinilerek bozulmuş olup mahkemece de anılan bozma ilamı doğrultusunda araştırma ve inceleme yapıldığı anlaşılmakla; Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu`nun 20.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararı ile kabul edilen Hukuk Dairelerine ilişkin iş bölümü uyarınca temyiz incelemesi Yargıtay 20. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır. Bu nedenle dosyanın anılan Daire Başkanlığı`na GÖNDERİLMESİNE, 28.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube