Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ÜÇ KİŞİ İLE YAPILAN KİRA SÖZLEŞMESİ ALACAKLIYI BAĞLAMAZ.

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2011/ 14113 
Karar: 2012 / 3818 
Karar Tarihi: 16.02.2012ÖZET: Taşınmazın sahibi ve ilamda taraf olan N. T. ile şagil konumda olan V.. Tekstil Day. Tük. Mal. İth. İhr. Tic. A.Ş. arasında geçerli yazılı bir kira sözleşmesi yoktur. Üçüncü şahıs olan K. T. ile yapılan kira sözleşmesi alacaklıyı bağlamaz. O halde, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerektiğinden hükmün bozulması gerekmiştir.
(2004 S. K. m. 276)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı N. T. tarafından borçlu D.. İnş. Teks.Gıda ve Ta.Ür.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. hakkında kira sözleşmesine dayalı olarak tahliye talepli icra takibine başlandığı, 171 K. sayılı ilamı ile tahliyeye karar verildiği anlaşılmıştır.

Şikayetçi V.. Tekstil Day.Tük.Mal.İth.İhr.Tic. A.Ş. ise 01.04.2007 tarihinden bu yana kiracı olarak bulunduğunu icra dosyasında taraf olmamasına rağmen işyerinde yapılan tahliye işleminin iptali için icra mahkemesine başvurmuştur.

İİK.nun 276.maddesinde aynen; “tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka bir şahıs bulunur ve işgalde haklı olduğuna dair resmi bir vesika göstermezse derhal tahliye olunur.

Şu kadar ki, bu şahıs resmi bir vesika gösterememekle beraber daireye ibraz olunan mukavele tarihinden evvelki bir zamandan beri orayı işgal etmekte bulunduğunu beyan eder ve bu beyanı icra müdürü tarafından mahallinde yapılacak tahkikatla teeyyüt ederse müdür tahliyeyi tehirle üç gün içinde keyfiyeti tetkik merciine bildirir.

İcra mahkemesi tarafları dinleyerek icabına göre tahliyeyi emreder veya taraflardan birinin yedi gün içinde mahkemeye müracaat etmesi lüzumuna karar verir. Bu müddet içinde mahkemeye müracaat edilirse, davanın neticesine göre hareket olunur. 36. Madde hükümleri burada da uygulanır. Dava etmeyen taraf iddiasından vazgeçmiş sayılır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

Taşınmazın sahibi ve ilamda taraf olan N. T. ile şagil konumda olan V.. Tekstil Day.Tük.Mal.İth.İhr.Tic. A.Ş. arasında geçerli yazılı bir kira sözleşmesi yoktur. Üçüncü şahıs olan K. T. ile yapılan kira sözleşmesi alacaklıyı bağlamaz. O halde, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366 ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 16.02.2012 gününde oybirliği ile, karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube