Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8491

K. 2012/10926

T. 19.4.2012

* TAVUK ÜRÜNÜNÜN ÜRETİM TARİHİNİN SATIŞ TARİHİNDEN SONRA OLMASI (Tazminat Talebi - Manevi Tazminat Koşulları Oluşmadığı)

* MANEVİ TAZMİNAT (Marketten Alınan Tavuk Ürünlerinin Üretim Tarihinin Satış Tarihinden Bir Gün Sonraya Ait Olduğu/Tartışma ve Ceza Davasına Konu Olabilecek Bir Hareket Cismani Bütünlüğüne Yapılan Saldırı Söz Konusu Olmadığı - Reddedileceği)

* MARKETTEN ALINAN ÜRÜNLERİN AYIPLI OLMASI (Tavuk Ürünlerinin Üretim Tarihinin Satış Tarihinden Bir Gün Sonraya Ait Olması Sebebiyle Tazminat Talebi - Manevi Tazminatın Koşulları Oluşmadığının Gözetileceği)

* ÜRETİM TARİHİNİN SATIŞ TARİHİNDEN SONRA OLMASI (Marketten Alınan Tavuk Ürünlerinin/Tazminat Talebi - Manevi Tazminat Koşulları Oluşmadığı) 818/m.47

ÖZET: Davacı, davalı marketten satın almak istediği tavuk ürünlerinin üretim tarihinin satış tarihinden bir gün sonraya ait olması sebebiyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Manevi tazminatın koşulları oluşmamıştır. Bu olay sebebiyle davacıyla davalılar arasında tartışma, ceza davasına konu olabilecek bir hareket, cismani bütünlüğüne yapılan bir saldırı söz konusu değildir. Buna göre manevi tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı davalı C...`da alış veriş yaptığı sırada diğer davalı Ş...Piliç`e ait tavuk göğüs bonfile ve piliç burger almak istediğini ancak üretim tarihlerinin, satım tarihinden bir gün sonrasına ait olduğunu, durumu yetkililere bildirdiğini, tepkiyle karşılandığını, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin örnek alarak ürünlerde inceleme yaptığını coli bakterisi tespit edildiğini, bu ürünleri uzun süredir kullandığını beyan ederek 30.000,00-TL maddi ve manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, maddi tazminat talebinin reddine, manevi tazminat yönünden davanın kısmen kabulüyle 4.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı Ş...Piliç tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı marketten satın almak istediği ürünlerin üretim tarihinin satış tarihinden bir gün sonraya ait olması sebebiyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuş, mahkemece maddi tazminat talebi reddedilmiş, manevi tazminat talebin kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davacını satın almak istediği ürünlerin ayıplı çıkması sebebiyle manevi tazminat talebinde bulunmuş ise de davaya konu olayda manevi tazminatın koşulları oluşmamıştır. Bu olay sebebiyle davacıyla davalılar arasında tartışma, ceza davasına konu olabilecek bir hareket, cismani bütünlüğüne yapılan bir saldırı söz konusu değildir. Buna göre manevi tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz edilen kararın BOZULMASINA, peşin alınan 78.40 TL. temyiz harcının istenmesi halinde Ş...Piliç A.Ş`ye iadesine, 19.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube