Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TARAFLARININ KİRACI VE KİRALAYAN OLMADIĞI DAVA HAKKINDA KİRA İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANDIĞI GEREKÇESİ İLE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLDUĞU.


T.C YARGITAY 
13.Hukuk Dairesi 
Esas: 2015/ 40220 
Karar: 2017 / 4493 
Karar Tarihi: 13.04.2017


Yargıtay Kararı
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın görev yönünden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalıya banka havalesi yoluyla 50.000 TL borç para gönderdiğini, davalının borcu ödemediğini, alacağının tahsili için başlattığı icra takibine itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptaline, %20 icra inkar tazminatı ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kira ilişkisinden kaynaklandığı gerekçesi ile Sulh Hukuk Mahkemesi görevli olduğundan, görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

1-Davacı, davalıya kendi banka hesabından borç kaydı ile 50.000 TL ödünç para gönderdiğini iddia etmiş, davalı ise davacının yetkilisi olduğu dava dışı ... İnşaat ve Ticaret AŞ ile kendisi arasında 2.3.2010 tarihinde düzenlenen taşınmaz kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesi uyarınca paranın gönderildiğini savunmuştur. Söz konusu sözleşmede kiracı şirkettir. Sulh Hukuk Mahkemelerinin görevli olması için davanın kiracı ve kiralayan arasında olması gerekir. Genel hükümlere göre açılan davada Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Mahkemece, taraf delilleri toplanarak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, ikinci bent gereğince tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde taraflara iadesine, HUMK’nun 440/III-3 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 13/04/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube