Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLDUĞUNDAN GÖREV HUSUSU YETKİ HUSUSUNDAN ÖNCE DEĞERLENDİRİLMELİDİR.


T.C YARGITAY 
15.Ceza Dairesi 
Esas: 2017/ 14884 
Karar: 2017 / 7385 
Karar Tarihi: 13.03.2017


ÖZET: Usul hukuku hükümleri uyarınca kamu düzenine ilişkin olduğundan görev hususunun yetki hususuna göre öncelikle değerlendirilerek yetkisizlik kararı verilecekse bu kararın görevli mahkemece verilmesi gerektiği öncelikle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yetkisizlik kararı verilerek dosyanın gönderilmesine karar verilmesinde isabet görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

(5237 S. K. m. 53, 63, 245) (5271 S. K. m. 3, 12, 18)

Dava ve Karar: Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanık ... hakkında yapılan yargılama sonucunda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 3, 12 ve 18. maddeleri uyarınca mahkemenin yetkisizliğine ve görevsizliğine, sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu`nun 245/1, 53 ve 63. maddeleri uyarınca yargılanması için dosyanın yetkili ve görevli İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 30/05/2016 tarihli ve 2016/170 esas, 2016/105 sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 05/01/2017 gün ve 94660652-105-22-14303-2016 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası ... Cumhuriyet Başsavcılığının 25/01/2017 gün ve 2017/3889 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Dosya kapsamına göre, gerekçeli kararda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 3, 12 ve 18. maddeleri uyarınca mahkemenin yetkisizliğine ve görevsizliğine, sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu`nun 245/1, 53 ve 63. maddeleri uyarınca yargılanması için dosyanın yetkili ve görevli İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği yazıldığı halde, kısa kararda ve hüküm fıkrasında atılı suçun işlendiği yerin İstanbul/Anadolu ili olduğu anlaşılmakla, 5271 sayılı Kanun`un 12 ve 18. maddeleri uyarınca mahkemenin yetkisizliğine, esasın bu şekilde kapatılması ile dosyanın kararın kesinleşmesinden sonra sanığın sevk maddeleri uyarınca yargılamasının yapılması için yetkili ve görevli İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi sebebiyle çelişki yaratılmasında isabet görülmemiş ise de, ... Ceza Genel Kurulunun 12/10/1987 tarihli ve 1987/8-361-458 sayılı kararında da belirtildiği üzere, kısa karar ile gerekçeli karar arasında çelişki bulunduğu takdirde kısa kararın geçerli olacağı ve bu halde mahkemesince yetkisizlik kararı verildiği kabul edildiğinde, usul hukuku hükümleri uyarınca kamu düzenine ilişkin olduğundan görev hususunun yetki hususuna göre öncelikle değerlendirilerek yetkisizlik kararı verilecekse bu kararın görevli mahkemece verilmesi gerektiği değerlendirilmekle, Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 30/05/2016 tarihli ve 2016/170 esas, 2016/105 sayılı kararı ile öncelikle Edirne Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine yönelik görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yetkisizlik kararı verilerek dosyanın İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmekle, Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30.05.2016 tarih ve 2016/170-105 sayılı kararının 5271 sayılı CMK`nın 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, 13.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube