Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
SANIK MÜDAFİNİN VEKİLLİKTEN ÇEKİLME DİLEKÇESİNİ SANIĞA TEBLİĞ ETMEMESİ VE SANIĞA ZORUNLU MÜDAFİİ ATANMAMASI

T.C YARGITAY 
5.Ceza Dairesi 
Esas: 2009/ 13349 
Karar: 2011 / 4844 
Karar Tarihi: 16.06.2011

ÖZET: 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu`nun 41. maddesinde vekillikten çekilen avukatın vekillik görevinin müvekkile tebliğden itibaren 15 gün süre ile devam edeceğinin öngörülmüş bulunması karşısında, sanık F. K. vekili Avukat D.A.Y.`ın 23.03.2009 tarihinde mahkemeye verdiği sanığın vekilliğinden çekildiğine ilişkin dilekçe sanığa tebliğ edilmeden ve Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesindeki hususlar yerine getirilip, zorunlu müdafii atandığından sanık haberdar da edilmeden gıyabında hüküm kurulmak suretiyle savunma hakkının kısıtlanması bozmayı gerektirir.
(1136 S. K. m. 41) (5320 S. K. m. 8) (5271 S. K. m. 232) (Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik m. 5)

Dava ve Karar: Nitelikli zimmet suçundan sanıklar F. K., Battal G. U. ve E. Y.`in bozma üzerine yapılan yargılanmaları sonunda; sanık F.`nin basit zimmet suçundan, sanık Battal`ın nitelikli zimmet suçundan mahkumiyetlerine, sanık B. hakkında sahtecilik suçundan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine, sanık E. hakkında zimmet suçundan açılan kamu davasının ise zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına dair; Uşak Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 24.03.2009 gün ve 2008/334 Esas, 2009/92 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay`ca incelenmesi sanıklar F. ve B. müdafii, sanık F. ve katılan vekili taraflarından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi: 

Tayin olunan ceza miktarına nazaran sanık F.`nin duruşmalı temyiz talebinin CMUK.nun 318. maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü;

24.03.2009 tarihli oturuma ait tutanakların ve hükmün esasını oluşturan kısa kararın hükme katılan üye Hakim F. T. tarafından imzalanmaması suretiyle CMK.nun 232/4. maddesine muhalefet edilmesi,

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu`nun 41. maddesinde vekillikten çekilen avukatın vekillik görevinin müvekkile tebliğden itibaren 15 gün süre ile devam edeceğinin öngörülmüş bulunması karşısında, sanık F. K. vekili Avukat D. A. Y.`ın 23.03.2009 tarihinde mahkemeye verdiği sanığın vekilliğinden çekildiğine ilişkin dilekçe sanığa tebliğ edilmeden ve Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesindeki hususlar yerine getirilip, zorunlu müdafii atandığından sanık haberdar da edilmeden gıyabında hüküm kurulmak suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,
Kanuna aykırı, sanıklar müdafiileri, sanık F. ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden sair yönleri incelenmeyen hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16.06.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube