Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KAMU KURUMLARININ ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNUN OLUŞUP OLUŞMAYACAĞINA DAİR DELİLLERİNİN TARTIŞILMASI AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİTTİR.


T.C YARGITAY 
23.Ceza Dairesi 
Esas: 2015/ 9125 
Karar: 2015 / 4145 
Karar Tarihi: 16.09.2015

 ÖZET: Sanıkların iştirak halinde hareket ederek, T. K. adına düzenlenmiş sahte ehliyet belgesi ile Y. Y.`a ait 42 ..293 plakalı aracı kiraladıktan sonra, suça konu yükü S. A. adına düzenlenmiş sahte ehliyet belgesi ibraz ederek katılandan İ…`a götürmek üzere almak suretiyle, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarının işlendiği iddia olunan olayda, sanıkların kullandığı sahte ehliyet belgesinin Trafik Tescil Müdürlüğünün maddi varlıklarından olması karşısında, eylemin temas ettiği TCK’nın 158/1-d maddesinde düzenlenen “kamu kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle” nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir ve tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir.
(5237 S. K. m. 158)

Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanıkların iştirak halinde hareket ederek, T. K. adına düzenlenmiş sahte ehliyet belgesi ile Y. Y.`a ait 42 ..293 plakalı aracı kiraladıktan sonra, suça konu yükü S. A. adına düzenlenmiş sahte ehliyet belgesi ibraz ederek katılandan İstanbul`a götürmek üzere almak suretiyle, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarının işlendiği iddia olunan olayda, sanıkların kullandığı sahte ehliyet belgesinin Trafik Tescil Müdürlüğünün maddi varlıklarından olması karşısında, eylemin temas ettiği TCK’nın 158/1-d maddesinde düzenlenen “kamu kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle” nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir ve tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, katılan, sanıklar S. ve H.’la sanık E. müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükmün, bu sebepten dolayı 5320 s. Kanun`un 8/1 inci maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nın 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16.09.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube