Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
SANIĞIN YOKLUĞUNDA KARAR VERİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRİR


T.C YARGITAY 
1.Ceza Dairesi 
Esas: 2016 / 669 
Karar: 2017 / 3121 
Karar Tarihi: 10.10.2017

 

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs

HÜKÜM : Her iki sanık hakkında;

TCK`nun 81, 35, 62, 53, CMUK`nun 326/son maddeleri uyarınca 5`er yıl hapis cezası.


TÜRK MİLLETİ ADINA 


Sanık ... hakkında mağdur ...`i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Sanık hakkında; kasten yaralama suçundan kurulan 17/02/2012 tarihli hükmün, Dairemizin 14/04/2014 tarih ve 2013/552 esas, 2014/2403 karar sayılı ilamıyla eylemin kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturması yönüyle aleyhe bozulması karşısında, sanığın duruşmada bozma ilamına karşı diyeceklerinin tespiti gerektiği gözetilmeden, hazır bulunan sanık müdafiinin beyanı ile yetinilerek, sanığın yokluğunda karar verilmesi suretiyle CMUK.nun 326 maddesine aykırı davranılması,

Kabule göre de;

1- Kazanılmış hak nedeniyle indirim yapılırken hüküm fıkrasında CMUK.nun 326/son maddesinin gösterilmemesi,

2- TCK`nun 53. maddesi yönünden, Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren iptal kararı doğrultusunda yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,

Usule aykırı olup, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sair yönleri incelenmeyen hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 10/10/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube