Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
GECELEYİN SİLAHLA BİRDEN FAZLA KİŞİ İLE YAĞMAYA TEŞEBBÜS SÇUNU OLUŞTURUP, OLUŞTURMAYACAĞINA DAİR DELİLLERİN TAKDİRİNİN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR

T.C YARGITAY 
5.Ceza Dairesi 
Esas: 2016 / 11194 
Karar: 2017 / 102 
Karar Tarihi: 11.01.2017


ÖZET: Eylemin geceleyin silahla birden fazla kişi ile yağmaya teşebbüs suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli olan Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilmeden itirazın reddi yerine kabulüne karar verilerek görevsizlik kararının kaldırılmasında isabet görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

(5271 S. K. m. 3)

Dava ve Karar: Tehdit, hırsızlığa teşebbüs, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından sanıklar ..., ..., ... ve ... haklarında yapılan yargılama sırasında, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 3. ve devamı maddeleri gereğince mahkemenin görevsizliğine, dosyanın Gebze Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair Gebze 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 23/02/2016 tarihli ve 2016/251 Esas, 2016/220 sayılı kararına yönelik itirazın kabulü ile görevsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 22/03/2016 tarihli ve 2016/479 değişik iş sayılı kararının;

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının 11/02/2016 tarihli ve 2014/4871 soruşturma, 2016/1392 esas ve 2016/1284 sayılı iddianamesi ile sanıklar hakkında tehdit, hırsızlığa teşebbüs, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından yapılan yargılama neticesinde dosya kapsamına ve mahkemenin kabulüne göre hırsızlık amacıyla 07/03/2014 tarihinde sanıkların saat 05:00 sularında geldikleri inşaatta müştekiler tarafından fark edilmeleri üzerine, sanıklardan birinin elindeki demir levyeyi tehditkar bir şekilde müştekiye vuracakmış gibi tevcih ettiği, bir diğer sanığın ise elindeki tornavidayı müştekinin karnına dayadığı ve müştekiye “sana aç diyoruz kardeşim, açacaksın, yoksa seni keseriz, aç yoksa seni hemen buracıkta keseriz” şeklinde sözler söylediği, akabinde müştekiyi kolundan tutup zorla aracın arkasına çektikleri, bu sırada şirketin depo kilidini kırdıkları, depoda bir şey bulamayınca müştekilerden ...’e “Ecelinize mi susadınız, sizi öldürürüz, çekilin yoldan” demek suretiyle tehditte bulunduğu ve sanıkların kaçtığının anlaşılması karşısında, eylemin geceleyin silahla birden fazla kişi ile yağmaya teşebbüs suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli olan Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilmeden itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilerek görevsizlik kararının kaldırılmasında isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli, 14/11/2016 gün ve 94660652-105-41-9693-2016-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`ndan tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü: 

Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 22/03/2016 tarihli ve 2016/479 Değişik İş sayılı Kararın CMK`nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin merciince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`na TEVDİİNE, 11.01.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube