Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ÖDENMEYEN APARTMAN AİDAT VE GİDERLERİNİN ALACAĞINDA GÖREVLİ MAHKEME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDİR

T.C.

YARGITAY

20. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/1706

K. 2015/6738

T. 1.7.2015

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 17. Asliye Hukuk ve İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, ödenmeyen apartman aidat ve giderlerinin ödenmesine ilişkin alacak davasıdır.

Asliye hukuk mahkemesince, davanın Kooperatifler Kanunundan kaynaklanıp uyuşmazlığın ticari dava niteliğinde olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

Asliye ticaret mahkemesi ise; davanın Kooperatifler Kanunundan kaynaklanmadığı, davaya konu alacağın kooperatife ait olmayıp blok yönetimine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4/1. maddesinde her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işlerinin ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre bir uyuşmazlığın ticari nitelikte olabilmesi için, her iki tarafın da ticari işletmesini ilgilendirmesi yahut aynı maddenin alt bentlerinde düzenlenen istisnalardan birine dahil olması gerekmektedir.

Somut olayda, dava dilekçesindeki açıklamaya ve dosyaya yansıyan bilgilere göre her ne kadar SS Basko Konut Yapı Kooperatifi halen faal olsa da, kooperatifin sadece kooperatif üyeliğinden kaynaklı aidatları topladığı, kat mülkiyeti ve kat irtifakı bulunmamasına rağmen, bunun dışında her blokun temizlik, bakım, onarım, aidat vs. gibi işlemlerinin blok yönetimleri tarafından yerine getirildiği anlaşılmaktadır. İstenilen giderler de bunlardan ibaret olduğundan bu haliyle uyuşmazlık 1163 sayılı Kooperatifler Kanunundan kaynaklanmamaktadır.

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 17. maddesinde kooperatiften çıkan ortakların hakları, 99. maddesinde ise bu kanundan doğan uyuşmazlıkların ticari dava olduğu hususları düzenlenmiştir. Buna göre uyuşmazlığın genel hükümlere göre Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK`nın 21 ve 22. maddeleri gereğince İstanbul Anadolu 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 01.07.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube