Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BAŞKA BİR SUÇTAN AÇILAN DAVANIN GEREKÇESİNİN BİLGİSAYARDA KES KOPYALA YAPIŞTIR USULÜYLE TEMYİZ DAVASINA GEREKÇE GÖSTERİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRIDIR


T.C YARGITAY 
19.Ceza Dairesi 
Esas: 2016 / 8439 
Karar: 2016 / 22326 
Karar Tarihi: 10.11.2016

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Tebligat Kanuna Aykırılık 

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Sanık hakkında Tebligat Kanununa aykırılık suçundan kamu davası açıldığı halde yaralama suçundan açılan başka bir davaya ilişkin hükmün gerekçesinin bilgisayardan kes kopyala yapıştır usulüyle temyiz davasına konu hükmün gerekçesi olarak gösterilmesi,

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN sair yönleri incelenmeksizin 5320 sayılı Kanun`un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 10/11/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube