Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ZİMMET SUÇU İLE İLGİLİ YARGITAY 5.CEZA DAİRESİNİN KARARI


T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2014/8872

K. 2017/2999

T. 6.7.2017

• ZİMMET SUÇU ( Delillerin Takdir ve Tartışmasının Davaya Bakmanın 5235 S. K.`nun 12. Md. Hükmü Uyarınca Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi Kapsamında Bulunduğu Gözetilip Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )

• AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN BAKMAKLA GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR ( İsnatların Sübutu Halinde Zimmet Suçunu Oluşturabileceği Bu Nedenle Delillerin Takdir ve Tartışmasının Davaya Bakmanın Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi Kapsamında Bulunduğu )

• GÖREVSİZLİK KARARI ( Zimmet Suçu - Delillerin Takdir ve Tartışmasının Davaya Bakmanın Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi Kapsamında Bulunduğu Gözetilip Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )

5235/m.12

ÖZET : İsnatların sübutu halinde zimmet suçunu oluşturabileceği bu nedenle, delillerin takdir ve tartışmasının, davaya bakmanın 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12. maddesi uyarınca Ağır Ceza Mahkemesi`nin görevi kapsamında bulunduğu gözetilip görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması, hatalıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : İddianame içeriğindeki ``... 2008 yılı yevmiye defterinde, 12/03/2008 tarih, ... yevmiye maddesiyle su arıza bedelleri ödemesi için kasadan 2.05.00 TL çıkış yapıldığı, yevmiye maddesine esas 12/03/2008 tarih, 2-000016 numaralı tediye fişi ekindeki belge incelendiğinde şantiye şefi ... ve su arızalarını yapan ... tarafından imzalanan yazı ile ... Emk. İnş.`ın Altyapı Geçici Kabul Eksikliklerinden dolayı firmadan 2.050.00 TL tahsil edilmesi gerektiğinin belirtildiği, ... İnş.`tan 2.050.00 TL tahsil edilmesi gerektiği belirtildiği halde kooperatifçe su arızaları için ödenen bedel adı altında kasadan 2.050.00 TL çıkış yapıldığı ancak ödemenin kime yapıldığına dair tediye fişi altında hiçbir belge konmadığı anlaşılmakla, 2.050.00 TL`nin yönetim kurulu üyeleri ..., ..., ... ... zimmetinde olduğu,

2007 yılı yevmiye defterinde 05/03/2007 tarih, 82 yevmiye maddesinde noksan ahşap işleri için ... 250,00 TL, ... 250,00 TL olmak üzere toplam 500,00 TL ödendiğine dair kasadan çıkış yapıldığı, yevmiye maddesine esas 05/03/2007 tarih, 2-... numaralı tediye fişinin incelenmesinde, yevmiye defteri kayıtlarına uygun hesap kayıtlarının yapıldığı ancak ... ve ... adlı şahıslar için düzenlenen makbuzların tediye fişi ekinde bulunmadığı, 07/03/2007 tarih, ... yevmiye maddesinde yine noksan ahşap işleri için ... 250.00 TL, ... 250.00 TL olmak üzere toplam 500,00 TL ödendiğine dair kasadan çıkış yapıldığı, yevmiye maddesine esas 07/03/2007 tarih, 2-... numaralı tediye fişinin incelenmesinde, yevmiye defteri kayıtlarına uygun hesap kayıtlarının yapıldığı, tediye fişi ekinde ... adına düzenlenen 11 numaralı makbuz, ... adına düzenlenen 10 numaralı makbuzun ekinde bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu şekilde aynı iş için aynı şahıslara biri makbuzsuz, diğeri makbuzlu olmak üzere kasadan 1.000.00 TL çıkış yapılmıştır. 05/03/2007 tarih, ... numaralı tediye fişi ile makbuzsuz olarak yapılan 500.00 TL ödemenin kooperatif yönetim kurulu üyeleri ..., ..., ...`nın zimmetinde olduğu...`` şeklindeki isnatların sübutu halinde zimmet suçunu oluşturabileceği bu nedenle, delillerin takdir ve tartışmasının, davaya bakmanın 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12. maddesi uyarınca Ağır Ceza Mahkemesi`nin görevi kapsamında bulunduğu gözetilip görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıklar müdafiileri, sanık ... ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükümlerin 5320 Sayılı Kanun`un 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK`nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.07.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube