Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BİR EŞİN DİĞER EŞİ ASILSIZ ŞİKAYET ETMESİ BOŞANMA SEBEBİDİR


T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/25629

K. 2017/4166

T. 11.4.2017


• BOŞANMA DAVASI ( Davacı- Karşı Davalı Kadının Eşi Hakkında Asılsız Şikayette Bulunduğu/Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkan Vermeyecek Nitelikte Bir Geçimsizliğin Mevcut Olduğu - Olayların Akışı Karşısında Davalı-Karşı Davacı Erkeğin Dava Açmakta Haklı Olduğu/Eşleri Birlikte Yaşamaya Zorlamanın Artık Kanunen Mümkün Görülmemesine Göre Davalı-Karşı Davacı Erkeğin Boşanma Davasının Kabulüyle Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği )

• KADININ EŞİ HAKKINDA ASILSIZ ŞİKAYETTE BULUNMASI ( Boşanma Davası/Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkan Vermeyecek Nitelikte Bir Geçimsizliğin Mevcut Olduğu - Olayların Akışı Karşısında Davalı-Karşı Davacı Erkeğin Dava Açmakta Haklı Olduğu/Eşleri Birlikte Yaşamaya Zorlamanın Artık Kanunen Mümkün Görülmemesine Göre Davalı-Karşı Davacı Erkeğin Boşanma Davasının Kabulüyle Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği )

• EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Davacı- Karşı Davalı Kadının Eşi Hakkında Asılsız Şikayette Bulunduğu/Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkan Vermeyecek Nitelikte Bir Geçimsizliğin Mevcut Olduğu - Olayların Akışı Karşısında Davalı-Karşı Davacı Erkeğin Dava Açmakta Haklı Olduğu/Eşleri Birlikte Yaşamaya Zorlamanın Artık Kanunen Mümkün Görülmemesine Göre Davalı-Karşı Davacı Erkeğin Boşanma Davasının Kabulüyle Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği )

• YETERSİZ GEREKÇE İLE HÜKÜM KURULMASI ( Boşanma Davası/Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkan Vermeyecek Nitelikte Bir Geçimsizliğin Mevcut Olduğu - Olayların Akışı Karşısında Davalı-Karşı Davacı Erkeğin Dava Açmakta Haklı Olduğu/Eşleri Birlikte Yaşamaya Zorlamanın Artık Kanunen Mümkün Görülmemesine Göre Davalı-Karşı Davacı Erkeğin Boşanma Davasının Kabulüyle Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği )


4721/m.166167

ÖZET : Davacı- karşı davalı kadının eşi hakkında asılsız şikayette bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-karşı davacı erkek dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davalı-karşı davacı erkeğin boşanma davasının kabulüyle boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile erkeğin davasının reddi hatalıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-karşı davacı erkek tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 11.10.2016 günü temyiz eden davalı-karşı davacı geldi. Vekilleri gelmedi. Karşı taraf davacı-karşı davalı ... ve vekili gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı- karşı davalı kadının eşi hakkında asılsız şikayette bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-karşı davacı erkek dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davalı-karşı davacı erkeğin boşanma davasının kabulüyle boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile erkeğin davasının reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre, yeniden hüküm kurulması gerekli hale gelen davacı-karşı davalının boşanma davası ve fer`lilerine yönelik temyiz itirazları ile sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube