Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KADININ CİNSEL İLİŞKİDEN KAÇINMASI VE KAÇANIN EKONOMİK GÜCÜ ESAS HARCAMALARI,TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLMASI SEBEBİYLE EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILDIĞI


T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/20886

K. 2011/20844

T. 5.12.2011

• ORTAK HAYATI TEMELİNDEN SARSACAK NİTELİKTE GEÇİMSİZLİK ( Karşılıklı Olarak Birbirine Hakaret Nedensiz Yere Cinsel İlişkiden Kaçınma Kocanın Ekonomik Gücünü Aşan Harcamada Bulunması - Evlilik Birliğinin Devamına İmkan Vermeyecek Nitelikte Geçimsizlik )

• SEBEPSİZ YERE CİNSEL İLİŞKİDEN KAÇINMA ( Kocanın Ekonomik Gücünü Aşan Harcamalar Nedeniyle Evlilik Birliğini Mali Sıkıntıya Sokması - Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede Birliğin Devamına İmkan Vermeyecek Nitelikte Geçimsizliğin Sabit Olduğu )

4721/m. 166

ÖZET : Tarafların birbirlerine karşılıklı olarak hakaret ettikleri, kadının sebepsiz yere cinsel ilişkiden kaçındığı, kocanın da ekonomik gücünü aşan harcamalar sebebiyle evlilik birliğini mali sıkıntıya soktuğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm her iki dava yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan soruşturma, toplanan delillerden, tarafların birbirlerine karşılıklı olarak hakaret ettikleri, kadının sebepsiz yere cinsel ilişkiden kaçındığı, kocanın da ekonomik gücünü aşan harcamalar sebebiyle evlilik birliğini mali sıkıntıya soktuğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen olaylara göre taraflar eşit kusurlu olup, olayların akışı karşısında her iki davanın da kabulü gerekirken yazılı gerekçeyle dava ve karşılık davanın reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan sebeplerle bozulmasına, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube