Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Kamu lojmanlarından `İşgaliye Bedeli` alınmayacak

DANIŞTAY Kamu Konutları Yönetmenliği`nin 34/3`üncü Maddesini `Kamu Konutları Kanunu`na aykırı bularak yürütmesini durdurdu.

 

Emsal niteliğindeki karar sonucunda idare artık, süresinde boşaltılmayan kamu lojmanlarından `işgaliye bedeli` alamayacak.
 
İzmir Emniyet Müdürlüğü`nde 1`inci Sınıf Emniyet Müdürü olarak APK`da görev yapan Ali Ünal, avukatı Mehmet Emin Keleş`e vekalet vererek Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı`na karşı Danıştay nezdinde açtığı davada, `Kamu Konutları Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe` dayanarak, lojmanda oturma süresini doldurduğu gerekçesiyle maaşından otomatik olarak kesilen, kira parasının 4 katı tutarındaki `işgaliye bedelinin` yasaya aykırı olduğunu belirtti.
 
Ünal, dava dilekçesinde, 2946 Sayılı `Kamu Konutları Kanunu`nun davalı idareye yalnızca `konutu boşaltma` yetkisi tanıdığını, işgaliye bedeli tahsil etme yetkisini tanımadığını, yasanın vermediği bir yetkinin yönetmelikle idareye tanınamayacağını, bu nedenle `Kamu Konutları Yönetmeliği`nin 34`üncü maddesine 2011 yılında eklenen 3`üncü fıkrasının anayasaya ve `Kamu Konutları Kanunu`na aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istedi.
 
Ünal, dilekçesinde ayrıca kanuna aykırı yönetmelik hükmüne dayalı olarak tahliyede gecikilen her ay için kendisinden kira parasının 4 katı tutarında maaşından otomatik olarak kesilen işgaliye bedellerinin haksız kesildiği için iadesini talep etti. Davaya bakan Danıştay 5`inci Dairesi, davacının taleplerini haklı bularak `Kamu Konutları Yönetmeliği`nin 34`üncü maddesinin 3`üncü fıkrasını hukuka aykırı bularak yürütmesini durdururken, yine buna dayanarak tahsil edilen işgaliye bedellerinin davacıya iadesine karar verdi.
 
Danıştay, karar gerekçesinde, “2946 sayılı kanunun 8`inci maddesinde; konutta oturma süresi sona erenlere karşı idarelere sadece `konutu boşalttırma` yetkisi tanınmış, konutun boşaltılmaması durumunda, idareye `işgaliye bedeli` tahsil yetkisi verilmemiştir. Kanunun bu açık hükmüne rağmen, yönetmeliğin 34`üncü maddesine eklenen 3`üncü fıkra ile idareye işgaliye bedeli tahsil etme hakkı tanınması hukuka aykırıdır” denildi. Danıştay, davacının işgaliye bedelinin yasal faiziyle iadesi talebine ise, “Dava konusu yönetmelik hükmü hukuka aykırı olduğundan, bu yönetmelik hükmüne dayanılarak davacıdan işgaliye bedeli alınmasına ilişkin işlemde de hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Bu nedenle, davacının maaşından kesinti yapılarak tahsil edilen işgaliye bedellerinin de yasal faiziyle iadesi gerekmektedir” dedi.
 
Öte yandan, davacıdan hukuka aykırı işgaliye bedeli alınması telafisi güç ve imkansız zarara yol açacağından, dava konusu işlem ve işlemin dayanağı yönetmelik hükmünün yürütülmesinin durdurulmasına karar veren Danıştay, kararı oyçokluğuyla aldı. Danıştay bu kararla idareye, idarenin kamu konutlarında sadece tahliye yetkisinin olduğunu, işgaliye bedeli alamayacağını karara bağlamış oldu. Danıştay`ın bu emsal kararıyla kamu kurumları, kamu lojmanlarını boşaltmayanlardan yalnızca kira parası alabilecek, kira parasının iki ya da dört katına uzanan işgaliye bedellerini alamayacak.
 
Davayı açan Ali Ünal`ın avukatı Mehmet Emin Keleş, karar sonrasında yaptığı açıklamada, “Yıllarca bu şekilde lojmanlarda oturanlardan işgaliye bedeli alınmaktaydı. Bu kararla birlikte artık buna son verilmiş olacak. Bu tür mağdur olanlar dava açmaları halinde kazanacaklardır” dedi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube