Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVACI İLE DAVALININ NİŞANLANDIKTAN SONRA DÜĞÜN YAPARAK GAYRİ RESMİ OLARAK BİRARAYA GELİP UZUN SÜRE BİRLİKTE YAŞADIKLARI- DAVANIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEREK SONUÇLANDIRILMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY 
17.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014 / 18192 
Karar: 2014 / 17997 
Karar Tarihi: 08.12.2014

ÖZET: Somut olayda davacı ile davalı nişanlandıktan sonra düğün yaparak gayri resmi olarak biraraya gelmişler ve uzun süre birlikte yaşamışlardır. Bu durumda nişandan ve yasal olarak korunması gereken bir birliktelikten söz edilmesi mümkün olmadığından, haksız fiilden kaynaklanan uyuşmazlığın genel hükümlere göre Asliye Hukuk Mahkemesinde görülerek sonuçlandırılması gerekmektedir.

(4721 S. K. m. 120, 121) (6100 S. K. m. 21, 22) (1086 S. K. m. 25, 26)

Dava: Tazminat istemine ilişkin olarak açılan davada Malatya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ile Malatya 2. Aile Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi gereği düşünüldü:  

Karar: Dava, davacının nişanlısı olan ve bir süredir resmi nikahsız olarak birlikte yaşadığı davalı ile onun babası olan diğer davalıdan, gayri resmi düğünlerinde takılan takılar, çeyiz ve düğün masrafları yönünden bir miktar maddi, ayrıca kişilik haklarının saldırıya uğraması nedeniyle bir miktar manevi tazminatın tahsili istemine ilişkindir.

Asliye Hukuk Mahkemesince, davada Türk Medeni Kanununda düzenlenen nişanlılık hükümlerinin uygulanması gerektiği, bu nedenle Aile Mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Aile Mahkemesi ise, davanın Aile Hukukunu ilgilendirmediği gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

Somut olayda davacı ile davalı nişanlandıktan sonra düğün yaparak gayri resmi olarak biraraya gelmişler ve uzun süre birlikte yaşamışlardır. Bu durumda nişandan ve yasal olarak korunması gereken bir birliktelikten söz edilmesi mümkün olmadığından, haksız fiilden kaynaklanan uyuşmazlığın genel hükümlere göre Asliye Hukuk Mahkemesinde görülerek sonuçlandırılması gerekmektedir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK.’nun 21. ve 22.(1086 sayılı HUMK.’nun 25. ve 26.) maddeleri gereğince Malatya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin yargı yeri olarak belirlenmesine, 08.12.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube