Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAVZİH İLE VEKALET ÜCRETİ DEĞİŞTİRİLEMEZ

T.C YARGITAY 
13.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017 / 1003 
Karar: 2017 / 5798 
Karar Tarihi: 11.05.2017

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARAR

Davacı, fide alım satımı ile ilgilendiğini, davalıya da fide sattığını ve davalının satış bedelini ödememesi üzerine davalı hakkında başlattığı icra takibinin davalının haksız itirazı ile durduğunu ileri sürerek itirazın iptaline ve inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir. 

Davalı, davalıya borcu olmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir. 

Mahkemece, davacının davasının yetkili icra dairesinin Manavgat icra daireleri olduğu anlaşılmakla reddine, Serik 1. İcra Dairesinin 2016/20 sayılı dosyasının iki haftalık kesin süre içerisinde talep halinde Manavgat İcra Dairesine gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temiz edilmiştir. 

Tavzih hususu HMUK ve HMK`da ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup bu düzenlemelere göre mahkemece, hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyandırıyorsa yahut birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa tavzih kararı verilebilir. Hüküm fıkrasında taraflara tanınan haklar ve yüklenen borçlar, tavzih yolu ile sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez. Asıl hükmü değiştirerek, hüküm sonucunu bertaraf edecek tavzih kararı verilemez. (H.M.K 305/2) Mahkemece, davacı tarafından verilen ve tavzih talebini içerir 13.06.2016 tarihli dilekçe dikkate alınıp, hüküm altına alınan davalı lehine verilen vekalet ücreti değiştirilmek suretiyle, tavzih kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 29,20 TL harcın istek halinde iadesine, 11/05/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube