Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
RESMİ NİKAHI OLMAYAN EŞ,DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEP EDEBİLİR


T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/21638

K. 2017/3717

T. 6.4.2017

• DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Konusunun Desteğin Yitirilmesi Sebebiyle Yoksun Kalınan Zarar Olduğu Amacın Destekten Yoksun Kalanların Desteğin Ölümünden Önceki Yaşamlarındaki Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Korunması Olduğu - Ölen ile Resmi Nikahlı Olmayan Yedi Yıldır Birlikte Yaşayan Davacının Ölenin Desteğinden Yoksun Kaldığı Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )

• ÖLEN KİŞİ İLE RESMİ NİKAHLI OLMAYAN BİRLİKTE YAŞAYAN KİŞİNİN DESTEK TAZMİNATI ( Kazada Hayatını Kaybeden ile Davacının Birlikte Yaşadığı Ölenin Davacıya Destek Olduğunun Sabit Olması Karşısında Davacı ile Ölen Arasında Resmi Nikah Olmadığı Gerekçesiyle Destek Tazminatının Reddinin Hatalı Olduğu - Destek Tazminatının Amacının Desteğin Ölümünden Önceki Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Korunması Olduğu )

6098/m.53

ÖZET : Mahkemece davacının trafik kazasında hayatını kaybedenin resmi nikahlı eşi olmadığı, davacının kaza tarihinde başka bir kişiyle evli olduğu, kazadan önceki dönemde davacının ve murisin yerleşim yeri adreslerinin de farklı olduğu gerekçesiyle destek tazminatı talebinin reddine karar verilmiş ise de, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamına göre kazada hayatını kaybeden ile davacının kazadan 7 yıl öncesinden beri birlikte yaşadıkları, hatta davacının resmi evliliğinden olma oğlunun da onlarla birlikte kaldığının anlaşılmasına göre ölenin davacıya destek olduğunun kabulü edilerek bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkillerinin desteği imam nikahlı eşi ... işleteni ve sürücüsü olduğu, davalı Sigorta şirketine sigorta poliçesi ile sigortalı ... plaka sayılı otomobil ile 13.01.2013 tarihinde yaptığı tek taraflı trafik kazası neticesi vefat ettiğini, müvekkilinin destekten yoksun kaldığını belirterek, fazlaya dair haklar saklı tutularak, 1.000,00 TL destek zararının,16.05.2013 tarihinden işleyecek avans faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, imam nikahlı eş olduğu iddia edilen müteveffa ile davacı arasındaki ilişkinin tespit edilmesi gerektiğini, desteğin olayda tam kusurlu olduğunu, bu sebeple teminat kapsamı dışında kaldığını, davanın haksız olarak açıldığını belirterek reddini istemiştir.

Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davacının kaza tarihinde başka bir kişiyle evli olduğu, kazadan önceki dönemde davacının ve murisin yerleşim yeri adreslerinin de farklı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

Destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi sebebiyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Mahkemece davacı ...`nın trafik kazasında hayatını kaybeden ... resmi nikahlı eşi olmadığı, davacının kaza tarihinde başka bir kişiyle evli olduğu, kazadan önceki dönemde davacının ve murisin yerleşim yeri adreslerinin de farklı olduğu gerekçesiyle destek tazminatı talebinin reddine karar verilmiş ise de, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamına göre kazada hayatını kaybeden ... ile davacı ...`nın kazadan 7 yıl öncesinden beri birlikte yaşadıkları, hatta davacının resmi evliliğinden olma oğlu ..`de onlarla birlikte kaldığının anlaşılmasına göre ölenin davacıya destek olduğunun kabulü edilerek bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeyle, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazların kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde temyiz eden davacıya iadesine, 06.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube