Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BOŞANMA DAVASINDA DAVACI,DAVA DİLEKÇESİNDE TANIK DELİLİNE DAYANMAMIŞ İSE DAYANILMAYAN DELİLİN BELİRLENMESİ İÇİN ÖN İNCELEME AŞAMASINDA VERİLEN SÜRE SONUÇ DOĞURMAZ


T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/2108

K. 2017/7485

T. 14.6.2017

• BOŞANMA DAVASI ( Davacı Erkeğin Dava Dilekçesinde Herhangi Bir Delile Dayanmadığı/Dayanılmayan Delilin Bildirilmesi İçin Ön İnceleme Aşamasında Verilen Süre Sonuç Doğurmayıp Davacı Erkeğin Süresinde Bildirmediği Tanıklarının Beyanlarının Kusur Belirlemesinde Dikkate Alınamayacağı - Davacı Yanca Usulüne Uygun Şekilde Süresinde İleri Sürülmeyen Delilleri ve Tanık Beyanları Esas Alınarak Davalı Kadına Kusur Yüklenilmesinin Hatalı Olduğu/İspatlanamadığı Halde Kadın Kusurlu Bulunarak Erkeğin Davasının Kabul Edilemeyeceği )

• DAVACI ERKEĞİN DAVA DİLEKÇESİNDE HERHANGİ BİR DELİLE DAYANMAMASI ( Dayanılmayan Delilin Bildirilmesi İçin Ön İnceleme Aşamasında Verilen Süre Sonuç Doğurmayıp Davacı Erkeğin Süresinde Bildirmediği Tanıklarının Beyanlarının Kusur Belirlemesinde Dikkate Alınamayacağı - Davacı Yanca Usulüne Uygun Şekilde Süresinde İleri Sürülmeyen Delilleri ve Tanık Beyanları Esas Alınarak Davalı Kadına Kusur Yüklenilmesinin Hatalı Olduğu/İspatlanamadığı Halde Kadın Kusurlu Bulunarak Erkeğin Davasının Kabul Edilemeyeceği )

• SÜRESİNDE İLERİ SÜRÜLMEYEN DELİLLER VE TANIK BEYANLARININ ESAS ALINMASI ( Davacı Erkeğin Dava Dilekçesinde Herhangi Bir Delile Dayanmadığı/Dayanılmayan Delilin Bildirilmesi İçin Ön İnceleme Aşamasında Verilen Süre Sonuç Doğurmayıp Davacı Erkeğin Süresinde Bildirmediği Tanıklarının Beyanlarının Kusur Belirlemesinde Dikkate Alınamayacağı - Davalı Kadına Kusur Yüklenilmesinin Hatalı Olduğu/İspatlanamadığı Halde Kadın Kusurlu Bulunarak Erkeğin Davasının Kabul Edilemeyeceği )

6100/m.119/1-f, 121129/2

ÖZET : Davacı erkek dava dilekçesinde herhangi bir delile dayanmadığından, dayanılmayan delilin bildirilmesi için ön inceleme aşamasında verilen süre sonuç doğurmaz ve davacı erkeğin süresinde bildirmediği tanıklarının beyanları kusur belirlemesinde dikkate alınamaz. Bu durumda mahkemece, davacı yanca usulüne uygun şekilde süresinde ileri sürülmeyen delilleri ve tanık beyanları esas alınarak davalı kadına kusur yüklenilmesi doğru olmamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında, davalı tarafa yüklenecek kusurlu bir davranış ispatlanamadığı halde, davalı kadının tamamen kusurlu kabul olunarak davacı erkeğin boşanma davasının kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı erkek dava dilekçesinde tanık deliline dayanmamıştır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 119/1 - ( f ) hükmü uyarınca, gerek yazılı gerekse basit yargılama usulünde, iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğinin, dava dilekçesinde belirtilmesi, ayrıca Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 121 ve 129/2. hükmü uyarınca hem dava dilekçesinde hem de cevap dilekçesinde gösterilen ve tarafın elinde bulunan belgelerin dilekçeye eklenerek mahkemeye sunulması, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması zorunludur. Davacı erkek dava dilekçesinde herhangi bir delile dayanmadığından, dayanılmayan delilin bildirilmesi için ön inceleme aşamasında verilen süre sonuç doğurmaz ve davacı erkeğin süresinde bildirmediği tanıklarının beyanları kusur belirlemesinde dikkate alınamaz ( HGK 20/04/2016 tarih 2014/2-695 E. ve 2016/522 K. sayılı kararı ). Bu durumda mahkemece, davacı yanca usulüne uygun şekilde süresinde ileri sürülmeyen delilleri ve tanık beyanları esas alınarak davalı kadına kusur yüklenilmesi doğru olmamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında, yukarıda açıklanan sebeple davalı tarafa yüklenecek kusurlu bir davranış ispatlanamadığı halde, davalı kadının tamamen kusurlu kabul olunarak davacı erkeğin boşanma davasının kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube