Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMEMESİ VE FAZLA CEZA TAYİNİ SEBEBİYLE YARGITAY 3.CEZA DAİRESİ KARARI


T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2016/15574

K. 2017/9337

T. 21.6.2017

• YARALAMA ( Şikayetçi Hakkında Alınan Geçici Rapor İle Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı`nca Düzenlenen Rapor Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Şikayetçiye Ait Film Grafi ve Tüm Tedavi Evrakları Temin Edildikten Sonra Şikayetçi İle Birlikte Gönderilerek Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü`nden Rapor Alındıktan Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )

• HAPİS CEZASININ BELİRLENMESİ ( Yaralama - Sanığın Cezasında TCK. Md. 86/3-E Gereğince Artırım Yapılırken 1 Yıl 6 Ay Yerine 2 Yıl Hapis Cezası TCK. Md. 62 Gereğince de 1 Yıl 3 Ay Hapis Yerine 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Belirlenerek Sanığa Fazla Ceza Tayininin Bozmayı Gerektireceği )

ÖZET : Yaralama suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

1-Raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için şikayetçiye ait film, grafi ve tüm tedavi evrakları temin edildikten sonra şikayetçi ile birlikte gönderilerek Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü`nden rapor alındıktan sonra sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

2- Sanığın cezasında TCK`nin 86/3-e maddesi gereğince artırım yapılırken 1 yıl 6 ay yerine, 2 yıl hapis cezası TCK`nin 62. maddesi gereğince de 1 yıl 3 ay hapis yerine 1 yıl 8 ay hapis cezası belirlenerek sanığa fazla ceza tayini, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Diğer temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddine,

Ancak;

1- ) Şikayetçi hakkında alınan geçici raporda sağ omuz üstte künt cisimle oluşmuş darp izi, sağ el 2. parmakta çıkık olduğu basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceğinin belirtildiği, ancak bu durumun mağdurun hayat fonksiyonları üzerindeki etkisinin belirtilmediği Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı`nca 25.02.2014 tarihinde düzenlenen raporda ise, yaralanma anında oluşan çıkığın son genel muayenesinde düzelmiş olduğu, BTM ile giderilebileceğine karar verildiğinin belirtilmesi karşısında raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için şikayetçiye ait film, grafi ve tüm tedavi evrakları temin edildikten sonra şikayetçi ile birlikte gönderilerek Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü`nden rapor alındıktan sonra sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

2- ) Kabule göre de; sanığın cezasında TCK`nin 86/3-e maddesi gereğince artırım yapılırken 1 yıl 6 ay yerine, 2 yıl hapis cezası TCK`nin 62. maddesi gereğince de 1 yıl 3 ay hapis yerine 1 yıl 8 ay hapis cezası belirlenerek sanığa fazla ceza tayini,

3- ) Anayasa Mahkemesi`nin 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas- 2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 Sayılı TCK`nin 53. maddesindeki bazı ibarelerin iptal edilmesi sebebiyle hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 6723 Sayılı Kanun`un 33. maddesiyle değişik 5320 Sayılı Kanun`un 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK`un 321. maddesi uyarınca CMUK 326/ son maddesi gereği ceza süresi yönünden kazanılmış hakkı saklı tutulmak suretiyle BOZULMASINA; 21.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube