Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
AVUKATIN DAVAYI TAKİPSİZ BIRAKMASI DURUMUNDA,MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEZ


T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/17413

K. 2017/3356

T. 20.3.2017

• VEKALET GÖREVİNİ İHMAL İDDİASINA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Vekili Olarak Takip Ettiği Tazminat Davasının Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Nedeni İle Manevi Tazminat Talebi - 6098 S.K. 58.Maddesi Hükmü Uyarınca Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Şahsiyet Hakkının Hukuka Aykırı Bir Şekilde Zarara Uğraması Gerektiği/Kişilik Haklarının Zarar Görmediği Hallerde Eylem Hukuka Aykırı Olsa Dahi Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği )

• AVUKATIN TAKİP ETTİĞİ TAZMİNAT DAVASINI TAKİPSİZ BIRAKMASI İLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ ( Manevi Tazminat Talebi - Davalının Vekalet İlişkisi Kapsamında Görevini İhmal Etmesi Sonucu Davacının Kişilik Haklarının Zarar Gördüğünün Kabul Edilemeyeceği/Manevi Tazminat Koşullarının Bulunmadığı Dikkate Alınarak Manevi Tazminat İsteminin Tümüyle Reddi Gerektiği )

818/m.49

6098/m.58

ÖZET : Davacı, davalının vekili olarak takip ettiği tazminat davasının açılmamış sayılmasına karar verilmesi nedeni ile manevi tazminata hükmedilmesini istemiştir. 6098 S.K. 58.maddesi hükmü uyarınca, manevi tazminata hükmedilebilmesi için, şahsiyet hakkının hukuka aykırı bir şekilde zarara uğraması gerekir. Kişilik haklarının zarar görmediği hallerde, eylem hukuka aykırı olsa dahi manevi tazminata hükmedilmesi olanaklı değildir. Somut olayda; davalının vekalet ilişkisi kapsamında görevini ihmal etmesi sonucu davacının kişilik haklarının zarar gördüğü kabul edilemez. Mahkemece olayda manevi tazminat koşullarının bulunmadığı dikkate alınarak manevi tazminat isteminin tümüyle reddi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalının avukat olduğunu ve tazminat davasında kendisini davacı vekili olarak temsil ettiğini ancak dosyayı takipsiz bırakması nedeni ile davanın açılmamış sayılmasına karar verildiğini bu şekilde hak kaybına uğramasına neden olduğu gibi kendisine ulaşamadığını, bilgi alamadığını ileri sürerek, yaşadığı bu olay nedeni ile 30.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacının hak kaybına uğramadığını ve manevi tazminat şartlarının oluşmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüyle 5000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı elde ki davası ile, davalının vekili olarak takip ettiği tazminat davasının açılmamış sayılmasına karar verilmesi nedeni ile manevi tazminata hükmedilmesini istemiştir. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu`nun 58.maddesi ( eski Borçlar Kanunu 49.md ) hükmü uyarınca, manevi tazminata hükmedilebilmesi için, şahsiyet hakkının hukuka aykırı bir şekilde zarara uğraması gerekir. Kişilik haklarının zarar görmediği hallerde, eylem hukuka aykırı olsa dahi manevi tazminata hükmedilmesi olanaklı değildir. Somut olayda; davalının vekalet ilişkisi kapsamında görevini ihmal etmesi sonucu davacının kişilik haklarının zarar gördüğü kabul edilemez. Mahkemece olayda manevi tazminat koşullarının bulunmadığı dikkate alınarak manevi tazminat isteminin tümüyle reddi gerekirken yazılı şekilde kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davalının temyiz isteminin kabulüyle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 85,50 TL harcın istenmesi halinde iadesine, HUMK`nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 20.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube