Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
NAFAKA DAVASI - ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ YAPMAK İSTEYEN DAVACININ ÜNİVERSİTE SINAVLARINI KAZANMASI İÇİN BABASININ EKONOMİK DESTEĞİNE İHTİYACI OLDUĞU - DAVACININ İŞTİRAK NAFAKASI OLARAK ALDIĞI MİKTARA YAKIN YARDIM NAFAKASINA HÜKMEDİLECEĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY

3.Hukuk Dairesi

Esas: 2014 / 67

Karar: 2014 / 6803

Karar Tarihi: 05.05.2014

ÖZET: Mahkemece; ülke şartları gözönüne alınarak üniversite eğitimi yapmak isteyen davacının bu isteği olağan karşılanarak üniversite sınavlarını kazanması için babasının ekonomik desteğine ihtiyacı olduğu gözetilerek iştirak nafakası olarak aldığı miktara yakın bir miktar yardım nafakasına karar verilmesi gerekirken bu husus gözetilmeden düşük miktarda nafakaya hükmedilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.(4721 S. K. m. 364)

Dava: Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay Kararı:

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı dava dilekçesinde, davalının babası olduğunu, babası ile annesinin boşandığını, boşanma kararında kendisi lehine iştirak nafakasına hükmedildiğini, daha sonra 200,00 TL`ye yükseltildiğini, dava tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmasına rağmen üniversiteye hazırlandığı, öğrenci olduğu, maddi durumunun iyi olmadığı nedeniyle Akşehir Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/706 Esas -2010/496 Karar sayılı kararı ile aylık 200,00 TLolan iştirak nafakasının aylık 400.00 TL yardım nafakası olarak devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, gazi maaşı ile geçindiğini ve davacı dışında üç çocuğuna daha nafaka ödediğini belirterek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile aylık 100,00 TL yardım nafakasının tahsiline karar verilmiş; hüküm, süresinde davacı tarafından temyiz edilmiştir.

TMK 364.maddesi, "Herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür." Aynı yasanın 328.maddesinde; "çocuk ergin olduğu halde eğitimine devam ediyorsa ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenecek ölçüde olmak üzere, eğitim sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdür." hükmünü getirmiştir.

Somut olayda davacı, dava tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, lise mezunu bir işte çalışmaz ve üniversite hazırlık kursuna devam etmektedir.

Ancak; davacının üniversite sınavlarını kazanıp, üniversite eğitimi yapabilmesi için üniversite hazırlık kursuna gitmesi gerektiği gözönüne alındığında bir süre daha ekonomik olarak babasının yardımına ihtiyacı vardır.

 

O halde mahkemece; ülke şartları gözönüne alınarak üniversite eğitimi yapmak isteyen davacının bu isteği olağan karşılanarak üniversite sınavlarını kazanması için babasının ekonomik desteğine ihtiyacı olduğu gözetilerek iştirak nafakası olarak aldığı miktara yakın bir miktar yardım nafakasına karar verilmesi gerekirken bu husus gözetilmeden yazılı gerekçelerle düşük miktarda nafakaya hükmedilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 05/05/2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube