Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
HIRSIZLIK SUÇU HAKKINDA YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ KARARI

T.C YARGITAY

2.Ceza Dairesi

Esas: 2016 / 10661

Karar: 2016 / 12660

Karar Tarihi: 20.09.2016

ÖZET: Fiili işlediği sırada saatin kaç olduğu hususu sanıktan sorularak suçun işlendiği zaman dilimi tespit edilerek, sonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesi gerekir.(5237 S. K. m. 6, 53, 116, 141, 143) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: 5237 sayılı TCK`nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi`nin 24.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Sanık hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

Sanık hakkında hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığını bozma suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir. Ancak;

Mağdurun 17.11.2012 tarihinde saat 20:00 sularında işyerini kapattığını ertesi gün sabah saat 08:01`de işyerine geldiğinde hırsızlık yapıldığını anladığını beyan ettiği, suç tarihinde Ankara ilinde saat 17:35`de güneşin battığı ve 05:33`de güneşin doğduğu, sanığın suçunu aşamalarda ikrar ettiği fakat suç saati konusunda sanığa herhangi bir soru sorulmadığının anlaşılması karşısında, 5237 sayılı TCK’nın 6/1-e maddesi uyarınca gece vakti deyiminden güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresinin anlaşılması gerektiği de gözetilerek, fiili işlediği sırada saatin kaç olduğu hususu sanıktan sorularak suçun işlendiği zaman dilimi tespit edilerek, sonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, suçun gece vakti işlendiğine dair delillerin nelerden ibaret olduğu açıklanmadan, eksik incelemeye ve yetersiz gerekçeye dayanılarak sanık hakkında TCK`nın 143 ve 116/4. maddelerinin uygulanması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 20.09.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube