Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU HAKKINDA YARGITAY 15. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/17926

K. 2014/11689

T. 11.6.2014

• TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN RESMİ ÜNİFORMASININ GİYİLEREK DOLANDIRICILIK YAPILMASI ( Sanığın Yüzbaşı Olduğunu İddia Ederek Birlikte Olduğu Şikayetçiden Para Aldığı İddiası - Kamu Kurumunun Aracı Kılınması Suretiyle Dolandırıcılık Suçunun Oluşup Oluşmadığına İlişkin Değerlendirmenin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sanığın Türk Silahlı Kuvvetleri Resmi Üniformasını Giyerek Kendisini Yüzbaşı Olarak Tanıttığı - Birlikte Olduğu Şikayetçiden Para Aldığı İddiası/Kamu Kurumunun Aracı Kılınması Suretiyle Dolandırıcılık Suçunun Oluşup Oluşmadığına İlişkin Değerlendirmede Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Sayılacağı )

• KAMU KURUMUNUN ARACI KILINMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK ( Sanığın Türk Silahlı Kuvvetleri Resmi Üniformasını Giyerek Kendisini Yüzbaşı Olarak Tanıttığı - Birlikte Olduğu Şikayetçiden Para Aldığı İddiası/Ağır Ceza Mahkemesi Görevli Sayılacağından Görevsizlik Kararı Verileceği )

5237/m. 158/1-d

ÖZET : Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.

Sanığın bekar olduğunu ve yüzbaşı rütbesi ile görev yaptığını belirterek, devlet hastanesinde hemşire olan şikayetçi ile tanıştığı, şikayetçi ile yapmış olduğu görüşmelere askeri üniforma ile geldiği, şikayetçi ile evlenmek istediğini belirttiği, birlikte oldukları süre içinde şikayetçiden para aldığı iddia edilmiştir.

Sanığın askeri üniforma giyerek dolandırıcılık yaptığının belirtilmesi karşısında; olayda, Türk Silahlı Kuvvetleri`nin maddi varlığı olan resmi üniformanın suçta kullanmış olması karşısında, eylemin, kamu kurumunun aracı kılınması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdir ve değerlendirmesinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesi`ne ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.

Sanık K.`in, bekar olduğunu ve yüzbaşı rütbesi ile görev yaptığını belirterek, devlet hastanesinde hemşire olan şikayetçi ile tanıştığı, şikayetçi ile yapmış olduğu görüşmelere askeri üniforma ile geldiği, şikayetçi ile evlenmek istediğini belirttiği, görüşmelere arkadaşı olan diğer sanık S.`ı da beraberinde getirerek üsteğmen olarak görev yaptığını, ancak sivil kıyafetle çalıştığını söylediği, birlikte oldukları süre için de şikayetçiden toplam 22.000TL para aldığı, şikayetçinin sanık K.`den borç olarak vermiş olduğu parayı istediğinde, her iki sanığın şikayetçiye B... Konaklarında ikamet eden bir paşanın evini satın aldıklarını söyleyerek, evi şikayetçiye göstererek, "sen bundan böyle burada oturacaksın" dedikleri, sanıkların bu eylemleriyle dolandırıcılık suçunu işlediklerinin iddia edildiği olayda; sanık K.`in askeri üniforma giyerek dolandırıcılık yaptığının belirtilmesi karşısında; olayda, Türk Silahlı Kuvvetleri`nin maddi varlığı olan resmi üniformanın suçta kullanmış olması karşısında, eylemin, 5237 sayılı TCK`nın 158/1-d maddesi kapsamında kamu kurumunun aracı kılınması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdir ve değerlendirmesinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesi`ne ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi yerine yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılan ve sanık S. B.`nın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu nedenlerle 5320 sayılı Kanunun 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 11.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube