Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

YAĞMA SUÇU HAKKINDA YARGITAY 6. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2011/10486

K. 2013/17849

T. 19.9.2013

• YAĞMA ( Sanığın Mağdurun Kolundaki Çantayı Çekerek Almaya Çalıştığı/Mağdurun Vermemek İçin Direnmesi Üzerine Sanığın Mağdurun İki Kez Eline Vurarak Düşen Mağduru Yerde Sürüklediği - Çantayı Alan Sanığın Eyleminin Hırsızlık Değil Yağma Olduğu )

• HIRSIZLIK ( Sanığın Mağdurun Kolundaki Çantayı Çekerek Almaya Çalıştığı/Mağdurun Vermemek İçin Direnmesi Üzerine Sanığın Mağdurun İki Kez Eline Vurarak Düşen Mağduru Yerde Sürüklediği - Çantayı Alan Sanığın Eyleminin Hırsızlık Değil Yağma Olduğu )

• TANIĞIN SONRADAN İFADE DEĞİŞTİRMESİ ( Sanığın Eylemi Dikkate Alındığında Tanığın İfadesine Dayanarak Hırsızlık Suçundan Hüküm Kurulamayacağı - Yağma )

• ÇANTASINI VERMEYEN MAĞDURUN ELİNE VURMAK ( Sanığın Mağdurun İki Kez Eline Vurarak Düşen Mağduru Yerde Sürüklediği - Çantayı Alan Sanığın Eyleminin Hırsızlık Değil Yağma Olduğu )

5237/m.141, 148

ÖZET : Önceden tanımadığı sanığa iftira atması için bir neden bulunmayan mağdurun aşamalardaki beyanlarına göre, hakkındaki beraat kararı temyiz konusu olmayan diğer sanığın arkadan vücuduyla mağduru kavrarken sanığın da mağdurun kolunda takılı bulunan çantasını çekerek almaya çalıştığı, mağdurun çantasını vermemek için direnmesi üzerine mağdura eliyle iki kez vurduğu ve yere düşen mağduru bir müddet yerde sürükledikten sonra çantasını alıp kaçmaktan ibaret eyleminin yağma suçunu oluşturduğu gözetilmelidir. Tanığın sonradan değiştirdiği ifadesine dayanmak suretiyle suç vasfında yanılgıya düşülerek hırsızlık suçundan hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Önceden tanımadığı sanığa iftira atması için bir neden bulunmayan mağdurun aşamalardaki beyanlarına göre, olay günü sanık ve hakkındaki beraat kararı temyiz konusu olmayan arkadaşı A.`in, hızlı bir şekilde mağdurun yanına geldikleri ve A. arkadan vücuduyla mağduru kavrarken sanık F.`un da mağdurun kolunda takılı bulunan çantasını çekerek almaya çalıştığı, mağdurun çantasını vermemek için direnmesi üzerine mağdura eliyle iki kez vurduğu ve yere düşen mağduru bir müddet yerde sürükledikten sonra çantasını alıp kaçtıklarının anlaşılması karşısında; sanık eyleminin yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, tanığın sonradan değiştirdiği ifadesine dayanmak suretiyle suç vasfında yanılgıya düşülerek hırsızlık suçundan hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık F. savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK`nın 326/ son maddesinin gözetilmesine, 19.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube