Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ EDEREK YARALAMA HAKKINDA YARGITAY 1. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2013/3518

K. 2013/5321

T. 30.9.2013

• AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ EDEREK YARALAMA (Sanığın Mağdura İki Metre Mesafeden Sağ Bacağını Hedef Alarak Ateş Ettiği/Mağdurun Organlarından veya Duyularından Birinin İşlevinin Sürekli Yitirilmesi Niteliğinde Olan Sağ Diz Altı Kesilmesi Uygulaması Yapılmasıyla Hayata Döndürüldüğü - Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı Dikkate Alınarak Üst Sınırdan Ceza Tayin Edileceği)

• ETKİLİ MESAFEDEN ATEŞ ETME (Av Tüfeği İle Ateş Ederek Yaralama - Yaşamsal Tehlike Geçiren Mağdurun Sol Diz Altı Kesilmesi Uygulaması Yapılmasıyla Hayata Döndürüldüğü/Teşebbüs Hükümlerini Düzenleyen T.C.K.`nun 35. Md. Uyarınca Üst Sınır Yerine 13 Yıl Hapis Cezası Belirlenmesi Suretiyle Eksik Ceza Tayininin İsabetsizliği)

• TEŞEBBÜS (Av Tüfeği İle Ateş Ederek Yaralama - Yaşamsal Tehlike Geçiren Mağdurun Organlarından veya Duyularından Birinin İşlevinin Sürekli Yitirilmesi Niteliğinde Olan Sol Diz Altı Kesilmesi Uygulaması Yapılmasıyla Hayata Döndürüldüğü/T.C.K.`nun 35. Md. Uyarınca Üst Sınırdan Ceza Verilmemesin Doğru Olmadığı)

• ÜST SINIRA YAKIN CEZA TAYİNİ (Av Tüfeği İle Ateş Ederek Yaralama - Yaşamsal Tehlike Geçiren Mağdurun Organlarından veya Duyularından Birinin İşlevinin Sürekli Yitirilmesi Niteliğinde Olan Sol Diz Altı Kesilmesi Uygulaması Yapılmasıyla Hayata Döndürüldüğü/T.C.K.`nun 35. Md. Uyarınca Cezanın Üst Sınırdan Tayin Edileceği)

5237/m.35

ÖZET : Sanığın, av tüfeğiyle mağdura iki metre mesafeden sağ bacağını hedef alarak ateş etmesi sonucu mağdurun sağ dizine toplu saçma isabeti sebebiyle sağ diz önünden arkasına kadar uzanan bölgede ve sağ diz arkada olmak üzere ayrı ayrı 10x10 cm`lik açık yaralar meydana geldiği, ayrıca aynı bölgede hayat fonksiyonlarından etkisi ağır (6.) derece olan çift kırık oluştuğu, kan dolaşımı, motor fonksiyonu, duyuyla nabzın bulunmaması sebebiyle acilen ameliyata alınan ve yaşamsal tehlike geçiren mağdurun, organlarından veya duyularından birinin işlevinin sürekli yitirilmesi niteliğinde olan sağ diz altı kesilmesi uygulaması yapılmasıyla hayata döndürüldüğü, sanığın, sonrasında mağdurun vurulduğunu görerek kaçmaya başlayan diğer mağduru etkili mesafeden ateş ederek sol bacağından toplu saçma isabeti ile sol diz altı iç yanında 5x5 cm. büyüklüğünde geniş diz altı eksikliği meydana getirip acilen ameliyata alınan ve yaşamsal tehlike geçiren mağdurun, organlarından veya duyularından birinin işlevinin sürekli yitirilmesi niteliğinde olan sol diz altı kesilmesi uygulaması yapılmasıyla hayata döndürüldüğü olayda; teşebbüs hükümlerini düzenleyen ve 9-15 yıl aralığında hapis cezası öngören T.C.K.nun 35. maddesi uyarınca uygulama yapılması sırasında, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte dikkate alınarak alt ve üst sınırlar arasında üst sınır yerine yazılı şekilde 13 yıl hapis cezası belirlenmesi suretiyle eksik ceza tayini isabetsizdir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık O.`ın, mağdurlar H. ve S.`ı kasten öldürmeye teşebbüs suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, takdire ve tahrike ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin niteliği ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandıncı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozmaya uyularak verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, katılanlar vekilinin haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğine vesaireye, sanık müdafiinin hükmolunan cezaların miktarlarına, haksız tahrikin derecesine vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Oluşa ve dosya içeriğine göre; sanığın, av tüfeğiyle mağdur S.`a iki metre mesafeden sağ bacağını hedef alarak ateş etmesi sonucu mağdurun sağ dizine toplu saçma isabeti sebebiyle sağ diz önünden arkasına kadar uzanan bölgede ve sağ diz arkada olmak üzere ayrı ayrı 10x10 cm`lik açık yaralar meydana geldiği, ayrıca aynı bölgede hayat fonksiyonlarından etkisi ağır (6.) derece olan çift kırık oluştuğu, kan dolaşımı, motor fonksiyonu, duyuyla nabzın bulunmaması sebebiyle acilen ameliyata alınan ve yaşamsal tehlike geçiren mağdurun, organlarından veya duyularından birinin işlevinin sürekli yitirilmesi niteliğinde olan sağ diz altı kesilmesi uygulaması yapılmasıyla hayata döndürüldüğü, sanığın, sonrasında mağdur S.`ın vurulduğunu görerek kaçmaya başlayan mağdur Hakan`ı etkili mesafeden ateş ederek sol bacağından toplu saçma isabeti ile sol diz altı iç yanında 5x5 cm. büyüklüğünde geniş diz altı eksikliği meydana getirip acilen ameliyata alınan ve yaşamsal tehlike geçiren mağdurun, organlarından veya duyularından birinin işlevinin sürekli yitirilmesi niteliğinde olan sol diz altı kesilmesi uygulaması yapılmasıyla hayata döndürüldüğü olayda;

Teşebbüs hükümlerini düzenleyen ve 9-15 yıl aralığında hapis cezası öngören 5237 sayılı T.C.K.nun 35. maddesi uyarınca uygulama yapılması sırasında, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte dikkate alınarak alt ve üst sınırlar arasında üst sınır yerine yazılı şekilde 13 yıl hapis cezası belirlenmesi suretiyle eksik ceza tayini;

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 30.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube