Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BEDEL TESPİT DAVALARINDA HARÇ ( İpotek Hakkı Karşılığının Tahsili İçin Açılan İlk Davada Saklı Tutulan Bölümün Tahsili İstemi - Harcın Bedel Tespiti Davalarında Öngörüldüğü Şekilde Maktu Olarak Belirlenmesi Gerekirken Nisbi Harca Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/8260

K. 2013/15674

T. 25.9.2013

• İPOTEK HAKKI KARŞILIĞININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Dava Konusu Taşınmazda Davacı Yarı Oranda Paya Sahip Olduğu Gözetilmeksizin Payına Düşen Bedel Yerine Tam Pay Üzerinden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )

• VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Konusu ve Tarafları Aynı Olup İlk Davada Hükmedilen Vekalet Ücreti Dikkate Alındığında Hakkaniyet Gereği Davacı Lehine Yeniden Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu - İpotek Hakkı Karşılığının Tahsili İstemi )

• BEDEL TESPİT DAVALARINDA HARÇ ( İpotek Hakkı Karşılığının Tahsili İçin Açılan İlk Davada Saklı Tutulan Bölümün Tahsili İstemi - Harcın Bedel Tespiti Davalarında Öngörüldüğü Şekilde Maktu Olarak Belirlenmesi Gerekirken Nisbi Harca Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )

2942/m.Geç.6/7

ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, pilon yeri bedeliyle irtifak hakkı karşılığının tahsili için açılan ilk davada, saklı tutulan bölümün tahsili istemine ilişkindir. Dava konusu taşınmazda davacı 1/2 oranında paya sahip olduğu gözetilmeksizin payına düşen bedel yerine, tam pay üzerinden karar verilmesi hatalıdır. Öte yandan, davanın konusu ve tarafları aynı olup, ilk davada hükmedilen vekalet ücreti dikkate alındığında, hakkaniyet gereği, davacı lehine yeniden vekalet ücretine hükmedilmesi, isabetsizdir. Diğer yandan, 6487 Sayılı Yasayla 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun değiştirilen geçici 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca; harcın bedel tespiti davalarında öngörüldüğü şekilde maktu olarak belirlenmesi gerekirken, nisbi harca hükmedilmesi, doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, pilon yeri bedeliyle irtifak hakkı karşılığının tahsili için açılan ilk davada, saklı tutulan bölümün tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçeyle istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, pilon yeri bedeliyle irtifak hakkı karşılığının tahsili için açılan ilk davada, saklı tutulan bölümün tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında görülüp kesinleşen önceki davada tespit edilen bedel esas alınmak suretiyle davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Ancak;

1- ) Dava konusu taşınmazda davacı 1/2 oranında paya sahip olduğu gözetilmeksizin payına düşen bedel yerine, tam pay üzerinden karar verilmesi,

2- ) Davanın konusu ve tarafları aynı olup, ilk davada hükmedilen vekalet ücreti dikkate alındığında, hakkaniyet gereği, davacı lehine yeniden vekalet ücretine hükmedilmesi,

3- ) 11.6.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 Sayılı Yasayla 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun değiştirilen geçici 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca; harcın bedel tespiti davalarında öngörüldüğü şekilde maktu olarak belirlenmesi gerekirken, nisbi harca hükmedilmesi, doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan sebeplerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 25.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube