Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MAHALLİNDE KEŞİF ( Taşınmazın Ruhsat Sahasında Kaldığı ve Maden Üretimine Elverişli Olduğunun Anlaşılması Durumunda Taşınmaza Maden Sahası Olarak Değer Biçileceği - Bilirkişi Kurulunda Maden Mühendisi de Bulunacağı )

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/9515

K. 2014/24506

T. 30.10.2014

• KAMULAŞTIRMA KONUSU İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ VE BU HAKKIN DAVACI İDARE ADINA TESCİLİ ( Maden Mühendisi de Bulunan Bilirkişi Kurulu Eşliğinde Mahallinde Keşif Yapılacağı - Taşınmazın Ruhsat Sahasında Kaldığı ve Maden Üretimine Elverişli Olduğunun Anlaşılması Durumunda Taşınmaza Maden Sahası Olarak Değer Biçileceği )

• MADEN SAHASINDA OLAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti Ve Bu Hakkın Davacı İdare Adına Tescili Davası - Maden Mühendisi de Bulunan Bilirkişi Kurulu Eşliğinde Mahallinde Keşif Yapılacağı - Taşınmazın Ruhsat Sahasında Kaldığı Ve Maden Üretimine Elverişli Olduğunun Anlaşılması Durumunda Taşınmaza Maden Sahası Olarak Değer Biçileceği )

• MAHALLİNDE KEŞİF ( Taşınmazın Ruhsat Sahasında Kaldığı ve Maden Üretimine Elverişli Olduğunun Anlaşılması Durumunda Taşınmaza Maden Sahası Olarak Değer Biçileceği - Bilirkişi Kurulunda Maden Mühendisi de Bulunacağı )

2942/m. 10

ÖZET : Dava, kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili talebine ilişkindir.

Mahkemece mahallinde maden mühendisinin de katılımı ile oluşturulacak bilirkişi kurulu eşliğinde keşif yapılarak, davalıca dosyaya sunulan işletme ruhsatı ve krokileri taşınmaza uygulanıp, taşınmazın ruhsat sahasında kaldığı ve maden üretimine elverişli olduğunun anlaşılması halinde taşınmaza maden sahası olarak değer biçilip sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi, davacı idare vekili ile davalı tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekili ile davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacı idarenin tüm, davalı asilin ise aşağıda belirtilen husus haricindeki sair temyiz itirazları yerinde değildir. Şöyle ki;

Mahkemece mahallinde maden mühendisinin de katılımı ile oluşturulacak bilirkişi kurulu eşliğinde keşif yapılarak, davalıca dosyaya sunulan işletme ruhsatı ve krokileri taşınmaza uygulanıp, taşınmazın ruhsat sahasında kaldığı ve maden üretimine elverişli olduğunun anlaşılması halinde taşınmaza maden sahası olarak değer biçilip sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davalının temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, davacıdan peşin alınan temyiz ve taraflardan peşin alınan temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 30.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube