Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

KUSURUN YOĞUNLUĞUNA GÖRE CEZA VERİLMESİ HAKKINDA YARGITAY 12. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAiRESi

E. 2013/8360

K. 2014/4235

T. 20.2.2014

• KUSURUN YOĞUNLUĞUNA GÖRE CEZA VERiLMESi ( Sanığın Kullandığı Aracın Hızından Dolayı Hakimiyetini Kaybederek İki Kişinin Ölümüne Sebep Olduğu - Tam Kusurlu Olduğu/Suçun İşleniş Biçimine Göre Adalet ve Hakkaniyete Uygun Bir Ceza Belirleneceği )

• ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Sanığın Hız Sebebiyle Kullandığı Aracın Hakimiyetini Kaybettiği - Tam Kusurlu Olduğu/Suçun İşleniş Biçimi Kusurun Yoğunluğu ve Cezanın Alt Sınırı da Dikkate Alınarak Adalet ve Hakkaniyete Uygun Bir Ceza Belirlenmesi Gerektiği )

• ADALET VE HAKKANİYETE UYGUN CEZA BELİRLENMESİ ( Sanığın Hız Sebebiyle n Kullandığı Aracın Hakimiyetini Kaybederek İki Kişinin Ölümüne Sebep Olduğu - Tam Kusurlu Olduğu/Suçun İşleniş Biçimi Kusurun Yoğunluğu ve Cezanın Alt Sınırı da Dikkate Alınarak Ceza Belirleneceği )

5237/m. 53/6 , 62/1, 63, 85/2,

ÖZET : Sanık, yönetimindeki otomobil ile hızından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek iki kişinin ölümüne bir kişinin de basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralanmasına neden olmuştur.

Sanığın tam kusurlu olduğu, ceza belirlenirken suçun işleniş biçimi, failin taksire dayalı kusurunun yoğunluğu, cezanın alt sınırı da nazara alınmak suretiyle, adalet ve hakkaniyet kurallarına uygun bir cezaya hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Olay günü meskun mahalde gündüz vakti sanık yönetimindeki otomobil ile yaya kaldırımı bulunan bölünmemiş çift yönlü 6 metre genişliğindeki hafif virajlı ve hafif iniş eğimli parke zeminli sokakta seyir halinde iken, hızından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş yönüne göre sol taraftaki ağaca çarptıktan sonra evlerinin önünde oturmakta olan iki kişinin ölümüne bir kişinin de basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralanmasına neden olduğu olayda, sanığın tam kusurlu olduğu, olay sonucunda iki kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı dikkate alınarak, iki sınır arasında temel ceza belirlenirken suçun işleniş biçimi, failin taksire dayalı kusurunun yoğunluğu, maddede öngörülen cezanın alt sınırı da nazara alınmak suretiyle, adalet ve hakkaniyet kurallarına uygun bir cezaya hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden teşdidin derecesinde yanılgıya düşülmek suretiyle sanık hakkında az ceza tayin edilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK`un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 20.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube