Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

EŞİNİ ÖLDÜRMEK SUÇU İLE ALAKALI YARGITAY 1. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2011/1960

K. 2012/7855

T. 5.11.2012

• EŞİNİ ÖLDÜRMEK ( Hakkında Tedbir Kararı Alınan Sanıktan Kaynaklanan Haksız Hareketler Dikkate Alındığında Maktulenin Olay Sırasında Sanığa Hakaret Ettiği Kabul Edilse Bile Tahrikte Dengenin Sanık Lehine Bozulduğundan Söz Edilemeyeceği )

• HAKSIZ TAHRİK ( Eşini Öldürmek - Hakkında Tedbir Kararı Alınan Sanıktan Kaynaklanan Haksız Hareketler Dikkate Alındığında Maktulenin Olay Sırasında Sanığa Hakaret Ettiği Kabul Edilse Bile Tahrikte Dengenin Sanık Lehine Bozulduğunun Kabul Edilemeyeceği )

• HAKARET ( Eşini Öldürmek - Hakkında Tedbir Kararı Alınan Sanıktan Kaynaklanan Haksız Hareketler Dikkate Alındığında Maktulenin Olay Sırasında Sanığa Hakaret Ettiği Kabul Edilse Bile Tahrikte Dengenin Sanık Lehine Bozulduğunun Kabul Edilemeyeceği )

5237/m. 29, 82/1-d

ÖZET : Maktuleyi daha önce darp eden, evde bulunan eşyaları satarak maktule ile çocuklarını mağdur eden, hakkında tedbir kararı alınan ve olay yerine elinde bıçakla gelen sanıktan kaynaklanan haksız hareketlerin niteliği dikkate alındığında, maktulenin olay sırasında sanığa hakaret ettiği kabul edilse bile tahrikte dengenin sanık lehine bozulduğundan söz edilemeyeceği gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Müdahillerin duruşmalı inceleme isteme yetkileri bulunmadığından, vekillerinin bu hususa yönelen isteminin reddine karar verilmiştir.

2- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Y.`ın kasten eşini öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin suç vasfına, müdahiller vekilinin suç vasfına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

a- Sanık ile eşi olan maktulenin, müşterek kızları Y.`nın yaptığı evlilikler nedeniyle zaman zaman tartıştıkları, 20.01.2010 tarihinde sanığın, maktuleyi darp etmesi nedeniyle hakkında Sulh Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, ayrıca Aile Mahkemesi tarafından hakkında eşine karşı şiddete ve korkuya yönelik davranışlarda bulunmaması, onu tehdit etmemesi yönünde karar verildiği, sanığın birlikte oturdukları evde bulunan eşyaları satarak S.`den ayrılarak İ.`ye gittiği, maktulenin de kızı ile birlikte yeni bir ev kiralayarak oturmaya başladıkları, olay günü elinde bıçakla olay yerine gelen sanığın, kızı Y.`yı karakola gidecekleri bahanesiyle evden dışarı çıkardığı, evde 44 bıçak darbesiyle maktuleyi öldürdüğü olayda; maktuleyi daha önce darp eden, evde bulunan eşyaları satarak maktule ile çocuklarını mağdur eden, hakkında tedbir kararı alınan ve olay yerine elinde bıçakla gelen sanıktan kaynaklanan haksız hareketlerin niteliği dikkate alındığında, maktulenin olay sırasında sanığa hakaret ettiği kabul edilse bile tahrikte dengenin sanık lehine bozulduğundan söz edilemeyeceği gözetilmeksizin, sanık lehine haksız tahrik hükmü uygulanarak eksik ceza tayini,

b- Müdahil O.`ın kendisini vekaletnameli vekil ile temsil ettirdiği ve lehine vekalet ücretine hükmedildiği halde Baro tarafından kendisine atanan ancak davada görev yapmayan vekile de ücret tayin edilerek, sanıktan alınmasına karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanık müdafii ile müdahiller vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA ), 05.11.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube