Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

KAMU GÖREVİ NEDENİYLE ADAM ÖLDÜRMEYE İLİŞKİN YARGITAY 1. CEZA DAİRESİNİN KARARI


T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2012/10

K. 2012/7900

T. 6.11.2012

• KAMU GÖREVİ NEDENİYLE ADAM ÖLDÜRME (Yağma Suçunu İşlemek Amacıyla Öldürdüğü ve Sonrasında Kolluk Kuvvetlerinin Müdahalesiyle İşlemeyi Kastettiği Yağma Suçunu Tamamlayamamasından Duyduğu İnfialle de Diğer Maktulü Öldürdüğü )

• YAĞMA SUÇUNU İŞLEMEK AMACIYLA ÖLDÜRME (Sonrasında Suçunu Tamamlayamamasından Duyduğu İnfialle de Diğer Maktulü Öldürdüğü - TCK`nın 82/1-H ve G Bentleri ve Diğer Maktulü Öldürme Suçundan İse TCK`nın 82/1-İ Bendi Uyarınca Cezalandırılacağı )

• SUÇUN İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ADAM ÖLDÜRME (Kamu Görevlisi Güvenlik Görevlisi Maktulü Öldürme Suçundan TCK`nın 82/1-H ve G Bentleri ve Diğer Maktulü Öldürme Suçundan İse TCK`nın 82/1-İ Bendi Uyarınca Cezalandırılacağı )

• SUÇU İŞLEYEMEMEKTEN DOLAYI DUYDUĞU İNFİALLE ADAM ÖLDÜRME (Sanığın TCK`nın 82/1-İ Bendi Uyarınca Cezalandırılacağı - Kamu Görevlisini Öldürme )

5237/m.81,82/1-g,h

ÖZET : Sanığın, bankanın güvenliğini sağladığını bildiği ve kamu görevlisi olarak görev yapan güvenlik görevlisi maktulü yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve yağma suçunu işlemek amacıyla öldürdüğü, sonrasında kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle işlemeyi kastettiği yağma suçunu tamamlayamamasından duyduğu infialle de diğer maktulü öldürdüğü anlaşıldığından; güvenlik görevlisi maktulü öldürme suçundan TCK`nın 82/1-h ve g bentleri, diğer maktulü öldürme suçundan ise TCK`nın 82/1-i bendi uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Sanık müdafiinin 24.03.2011 tarihinde tefhim edilen hükmü, CMUK`- nın 310. maddesi uyarınca yasal bir haftalık süresinden sonra 09.05.2011 tarihinde temyiz ettiği anlaşıldığından, isteminin CMUK`nın 317. maddesi uyarınca reddine;

2- Sanık hakkında maktul Önder`i nitelikli öldürme, maktul Ufuk`u kasten öldürme suçlarından kurulan hükümlere hasren ceza miktarları dikkate alınarak, re`sen yapılan temyiz incelemesinde;

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçlarının sübutu kabul, maktul Önder`i nitelikli öldürme suçu yönünden bozma nedeni saklı kalmak kaydıyla, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçun niteliği kısmen tayin, cezayı azaltıcı sebeplerin bulunmadığı takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş,

Ancak;

Oluşa ve dosya içeriğine göre, Z... Bankası Ç... Şubesinde hizmetli olarak çalışan sanığın, mesai saati bitiminden sonra diğer personel ile birlikte çalışmaya devam ettiği sırada, elektrik kesintisi olması ve bankadaki jeneratörün devre dışı kalması nedeniyle güvenlik görevlisi olarak görev yapan maktul Önder ile beraber jeneratör odasına gittikleri, sanığın bankada bulunan paraları yağma amacıyla, yanında bulundurduğu bıçakla maktule vurarak belindeki tabancayı aldığı, sesleri duyup jeneratör odasına gelen banka müdürü mağdur Celal`in başına maktulden aldığı tabancayı dayadığı ve mağdurla birlikte diğer personelin bulunduğu bölüme gelerek bankadaki paraları almak istediğini söylediği, bu yönde banka personeli olarak görev yapan maktul Ufuk`a diğer personelin ağzını bantlaması için talimat verdiği, ancak paraları alamadan acil durum yardım düğmesine basılması nedeniyle olay yerine gelen kolluk kuvvetlerini fark etmesi üzerine "polise haber verdiniz ben de sizin hepinizi öldüreceğim" diyerek maktul Ufuk`u öldürdüğü, mağdurları yaraladığı, sonrasında içeriye girmeyi başaran kolluk kuvvetinin müdahalesiyle yakalanıp yağma eylemini tamamlayamadığı olayda;

Sanığın, bankanın güvenliğini sağladığını bildiği ve kamu görevlisi olarak görev yapan maktul Önder`i yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve yağma suçunu işlemek amacıyla öldürdüğü, sonrasında kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle işlemeyi kastettiği yağma suçunu tamamlayamamasından duyduğu infialle de maktul Ufuk`u öldürdüğü anlaşıldığından;

Sanığın, maktul Önder`i öldürme suçundan TCK`nın 82/1-h ve g bentleri, maktul Ufuk`u öldürme suçundan TCK`nın 82/1-i bendi uyarınca cezalandırılması yerine, suçların niteliğinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde maktul Önder`i öldürme suçundan 82/1-h, maktul Ufuk`u öldürme suçundan 81. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi;

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, re`sen temyize tabi bulunan hükümlerin, sanığın ceza miktarı itibariyle kazanılmış hakkı CMUK`nın 326/son maddesi uyarınca saklı kalmak kaydıyla tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 06.11.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube