Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

YARALAMA SUÇU HAKKINDA YARGITAY 3. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C YARGITAY 
3.Ceza Dairesi 
Esas: 2014 / 7213 
Karar: 2014 / 29967 
Karar Tarihi: 17.09.2014
 
ÖZET: Oluşa, katılanın aşamalarda değişmeyen beyanı ile adli raporuna, tanık beyanları ve dosya içeriğine göre, sanığın üzerine atılı kasten yaralama suçunu işlediği sabit olduğu halde, beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
(5271 S. K. m. 242, 260) (1412 S. K. m. 317) 
 
Dava: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
 
Gereği görüşülüp düşünüldü;
 
Karar: 1) Sanıklar R. K., S. B., O. A., M. G. hakkında kasten yaralama suçundan kurulan beraat hükümlerinin temyiz incelemesinde;
 
Mağdur G. Ö.`in 31/01/2013 tarihli celsede sanıklardan şikayetçi olmadığını bildirmesine göre, `katılan` sıfatı bulunmayan mağdurun5271 sayılı CMK`nin 242/1 ve 260/1 maddeleri gereğince hükmü temyiz yetkisi bulunmadığından, mağdur vekilinin temyiz isteminin 1412 sayılı CMUK`un 317. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak REDDİNE, 
 
2) Sanıklar H. G. hakkında kasten yaralama suçundan kurulan beraat hükmünün temyiz incelemesinde;
 
Oluşa, katılanın aşamalarda değişmeyen beyanı ile adli raporuna, tanık beyanları ve dosya içeriğine göre, sanığın üzerine atılı kasten yaralama suçunu işlediği sabit olduğu halde, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
 
Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK`un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 17.09.2014 tarihinde oybirliğiyle, karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube