Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞI HAKKINDA YARGITAY 13. CEZA DAİRESİNİN KARARI

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2013/14597

K. 2014/13145

T. 9.4.2014

• İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞI (İnşaat Halindeki Bir Binanın Merdiven Boşluğunda Market Malzemelerini Koymakta Kullanılan Depo Vasfındaki Yere Girilerek Hırsızlık Suçunun İşlenmesinde İşyeri Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı)

• MÜSADERE (T.C.K.`nun 54/3 Md. Uyarınca Suça Konu Eşyanın 72 Lira Olan Değeri İle Suçta Kullanılan Aracın 2300 Lira Olan Değeri Kıyaslandığında Aracın Müsaderesinin İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır Sonuçlar Doğuracağı)

• HAKKANİYET (Suça Konu Eşyanın 72 Lira Olan Değeri İle Suçta Kullanılan Aracın 2300 Lira Olan Değeri Kıyaslandığında Aracın Müsaderesinin İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır Sonuçlar Doğuracağı ve Hakkaniyete Aykırı Olacağının Gözetileceği)

• İNŞAAT HALİNDE DEPO (Hırsızlık - İnşaat Halindeki Bir Binanın Merdiven Boşluğunda Market Malzemelerini Koymakta Kullanılan Depo Vasfındaki Yere Girilerek Hırsızlık Suçunun İşlenmesinde İşyeri Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmayacağı)

5237/m.54/3,116

ÖZET : İnşaat halindeki bir binanın merdiven boşluğunda market malzemelerini koymakta kullanılan depo vasfındaki yere girilerek hırsızlık suçunun işlendiği olayda işyeri dokunulmazlığını bozma suçunun yasal unsurları oluşmamıştır. TCK`nın 54/3. maddesi uyarınca suça konu eşyanın 72 lira olan değeri ile suçta kullanılan aracın 2300 lira olan değeri kıyaslandığında, aracın müsaderesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve hakkaniyete aykırı olacağı gözetilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : A- Suça sürüklenen çocuk hakkında işyeri dokunulmazlığını bozma suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde;

Müştekiye ait marketin karşısında, aradan yol geçen inşaat halindeki bir binanın 1. kat merdiven boşluğunda malzeme koymakta kullanılan depo vasfındaki yere suç tarihinde girilerek hırsızlık suçunun işlenmesi karşısında; işyeri dokunulmazlığını bozma suçunun yasal unsurunun oluşmadığı düşünülmeyerek suça sürüklenen çocuğun yüklenen suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk Ç. müdafiinin ve o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz istemleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA,

B- Suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesine gelince;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun suça sürüklenen çocuk tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz nedenleri de yerinde görülmemiştir.

Ancak;

5237 sayılı TCK`nın 54/3. maddesi uyarınca suça konu eşyanın 72 lira olan değeri ile suçta kullanılan 35 ... ... plakalı aracın 2300 lira olan değeri kıyaslandığında, aracın müsaderesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağının ve hakkaniyete aykırı olacağının düşünülmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk Ç. müdafiinin ve o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz istemleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK`ın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından araç müsaderesine dair bölümün çıkarılarak, yerine "Suça konu eşyanın değeri ile suçta kullanılan aracın değeri kıyaslandığında, aracın müsaderesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığından 35 ... ... plakalı aracın ruhsat sahibine iadesine" cümlesinin eklenmesi suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 09.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube