Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
HACİZ İSTEME HAKKI DEĞİL HACİZ KARARI DÜŞMÜŞ OLACAĞINDAN YENİLEME İSTEĞİNİN DİĞER TARAFA TEBLİĞİNE LÜZUM VE ZARURET OLMADIĞI

T.C YARGITAY 

12.Hukuk Dairesi 

Esas: 2011 / 9123 

Karar: 2011 / 26743 

Karar Tarihi: 06.12.2011

 

ÖZET: Ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde haciz istenmemesi halini ele almış olup, bu süre içinde haciz istenmez veya geri alındıktan sonra yenilenmezse haciz isteme hakkı düşer, yeniden haciz isteme alacaklının yenileme talebinin borçluya tebliği ile mümkündür. Somut olayda alacaklı süresinde haciz istemiş, isteği gibi karar verilmiş ancak borçlu üzerine kayıtlı gayrimenkul ve araç bulunmadığından haciz gerçekleştirilememiştir. Bu duruma göre haciz isteme hakkı değil, haciz kararı düşmüş olacağından yenileme isteğinin diğer tarafa tebliğine lüzum ve zaruret yoktur. Şu durumda şikayetin kabulü gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.(2004 S. K. m. 78) 

 

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Karar: İİK`nun 78. maddesi ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde haciz istenmemesi halini ele almış olup, bu süre içinde haciz istenmez veya geri alındıktan sonra yenilenmezse haciz isteme hakkı düşer, yeniden haciz isteme alacaklının yenileme talebinin borçluya tebliği ile mümkündür. Somut olayda alacaklı süresinde haciz istemiş, isteği gibi karar verilmiş ancak borçlu üzerine kayıtlı gayrimenkul ve araç bulunmadığından haciz gerçekleştirilememiştir. Bu duruma göre haciz isteme hakkı değil, haciz kararı düşmüş olacağından yenileme isteğinin diğer tarafa tebliğine lüzum ve zaruret yoktur. Şu durumda şikayetin kabulü gerekirken, yazılı gerekçelerle istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. 

 

Sonuç: Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 06.12.2011 gününde oybirliği ile karar verild
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube