Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVALI KOCANIN EŞİNE EVİNE DÖNMESİ İÇİN NOTER ARACILIĞIYLA İHTARNAME GÖNDERMESİ ( Kocanın Önceki Olayları Affetmiş Sayılacağı - Bu Tarihten Sonraki Döneme Dair Kadının Kusurunun Kanıtlanamadığı/Boşanma Davasının Reddedileceği )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/19950

K. 2014/2505

T. 12.2.2014

• DAVALI KOCANIN EŞİNE EVİNE DÖNMESİ İÇİN NOTER ARACILIĞIYLA İHTARNAME GÖNDERMESİ ( Kocanın Önceki Olayları Affetmiş Sayılacağı - Bu Tarihten Sonraki Döneme Dair Kadının Kusurunun Kanıtlanamadığı/Boşanma Davasının Reddedileceği )

• BOŞANMA DAVASI ( Davalı-Davacı Kocanın Evine Gönmesi İçin Eşine Noterden İhtarname Gönderdiği/Kocanın Önceki Olayları Affetmiş Sayılacağı - Bu Tarihten Sonraki Döneme Dair Kadının Kusurunun Kanıtlanamadığı/Davanın Reddedilmesi Gerektiği )

• KOCANIN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede Evlilik Birliğinin Devamına İmkan Vermeyecek Nitelikte Geçimsizlik Bulunduğu - Davacı-Davalının Kadının Dava Açmakta Haklı Olduğu/Kadının Boşanma Davasının Kabul Edileceği )

• EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Kocanın Görevlerini Yerine Getirmediği/Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede Evlilik Birliğinin Devamına İmkan Vermeyecek Nitelikte Geçimsizlik Bulunduğu - Davacı-Davalının Kadının Dava Açmakta Haklı Olduğu/ Kadının Boşanma Davasının Kabul Edilmesi Gerekrtiği )

4721/m. 166

ÖZET : Davalı-davacı koca davacı-davalı kadına eve dönmesi için noter vasıtasıyla ihtarname gönderdiğinden önceki olayları affetmiş sayılır. Bu tarihten sonraki döneme dair davacı-davalı kadının bir kusuru kanıtlanamamıştır. Bu halde kocanın boşanma davasının reddi gerekir.

Davalı-davacı kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı kadın dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık mümkün görülmemesine göre, davacı-davalının boşanma davasının kabulüne karar verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı (kadın) tarafından, her iki dava yönünden; davalı-davacı (koca) tarafından ise kusur belirlemesi, reddedilen tazminat istekleri ve nafaka yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR : 1-)Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davalı-davacı koca 8.3.2012 tarihinde davacı-davalı kadına eve dönmesi için noter vasıtasıyla ihtarname gönderdiğinden önceki olayları affetmiş sayılır. Bu tarihten sonraki döneme dair davacı-davalı kadının bir kusuru kanıtlanamamıştır. Bu halde kocanın boşanma davasının reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

2-)Yapılan yargılama ve toplanan delillerle davalı-davacı kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı kadın dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davacı-davalının boşanma davasının kabulüne (T.M.K.md.166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçeyle davanın reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalı-davacı kocanın temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatıranlara iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 12.02.2014 tarihinde karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube