Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MÜŞTEREK ÇOCUK İLE KURULAN KİŞİSEL İLİŞKİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ TALEBİ ( Taraflar Aynı Şehirde Bulunduğu - Kişisel İlişkinin Değişen Şartlara Göre İstek Halinde Her Zaman Yeniden Düzenlenebileceği )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/6931

K. 2013/26014

T. 12.11.2013

• MÜŞTEREK ÇOCUK İLE KURULAN KİŞİSEL İLİŞKİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ TALEBİ ( Taraflar Aynı Şehirde Bulunduğu - Kişisel İlişkinin Değişen Şartlara Göre İstek Halinde Her Zaman Yeniden Düzenlenebileceği )

• KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Müşterek Çocuk İle Kurulan Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Talebi - Taraflar Aynı Şehirde Bulunduğu/Kişisel İlişkinin Değişen Şartlara Göre İstek Halinde Her Zaman Yeniden Düzenlenebileceği )

• ÇOCUĞUN AYNI ŞEHİRDEKİ BABA YANINDA YATILI KALABİLMESİ ( Müşterek Çocuk İle Baba Arasında Kurulan Kişisel İlişki Babalık Duygusunun Tatminini Sağlamaktan Uzak Olup Sömestr Tatilinde ve Ayın Belli Hafta Sonları Aynı Şehirde Yaşayan Baba Yanında Yatılı Kalmasına Olanak Sağlayacak Şekilde Kişisel İlişki Kurulması Gerektiği )

4721/m.323

ÖZET : Davacı baba müşterek çocuk ile kurulan kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi talebinde bulunmuştur. Taraflar anlaşmalı olarak boşanmışlar, müşterek çocuğun velayeti davacı anneye verilmiş, küçükle baba arasında tarafların aynı şehirde bulundukları taktirde her hafta Cumartesi sabah saat 10.00`dan akşam saat 17:00`a kadar dini bayramların 2. günü aynı saatlerde ,her yıl 1 Ağustos saat 10:00`dan 15 Ağustos saat 17:00`a kadar kişisel ilişki kurulmasına karar verilmiştir. Taraflar aynı şehirde bulunmaktadır. Kişisel ilişkinin değişen şartlara göre istek halinde her zaman yeniden düzenlenmesi mümkündür. Aradan geçen zaman dikkate alındığında müşterek çocuk Selene ile baba arasında kurulan kişisel ilişki babalık duygusunun tatminini sağlamaktan uzak olup sömestr tatilinde ve ayın belli hafta sonları aynı şehirde yaşayan baba yanında yatılı kalmasına olanak sağlayacak şekilde kişisel ilişki kurulması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacının müşterek çocukla üçüncü kişiler arasında kişisel ilişki kurulmasına yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı baba müşterek çocuk ile kurulan kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi talebinde bulunmuştur. Taraflar 16.12.2004 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmışlar, 06.04.1999 doğumlu Selene`nin velayeti davacı anneye verilmiş, küçükle baba arasında tarafların aynı şehirde bulundukları taktirde her hafta Cumartesi sabah saat 10.00`dan akşam saat 17:00`a kadar dini bayramların 2. günü aynı saatlerde ,her yıl 1 Ağustos saat 10:00`dan 15 Ağustos saat 17:00`a kadar kişisel ilişki kurulmasına karar verilmiştir. Taraflar aynı şehirde bulunmaktadır. Kişisel ilişkinin değişen şartlara göre istek halinde her zaman yeniden düzenlenmesi mümkündür. Aradan geçen zaman dikkate alındığında müşterek çocuk Selene ile baba arasında kurulan kişisel ilişki babalık duygusunun tatminini sağlamaktan uzak olup sömestr tatilinde ve ayın belli hafta sonları aynı şehirde yaşayan baba yanında yatılı kalmasına olanak sağlayacak şekilde kişisel ilişki kurulması gerekirken, isteğin yazılı şekilde reddi doğru görülmeyip bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube