Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Sosyal Hizmetler Kanunu`ndan Kaynaklanan Davaların Aile Mahkemelerinin Görev Alanına Girdiği - Tespite İlişkin Dava

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/14163

K. 2012/28898

T. 3.12.2012

• SOSYAL HİZMETLER KANUNU UYARINCA TESPİT DAVASI ( 2828 S.K.`dan Kaynaklanan Davaların Aile Mahkemelerinin Görev Alanına Girdiği )

• AİLE MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANINA GİREN DAVALAR ( 2828 S. Sosyal Hizmetler Kanunu Uyarınca Tespite İlişkin Dava )

• TESPİT DAVASI ( Sosyal Hizmetler Kanunu Uyarınca - 2828 S.K.`dan Kaynaklanan Davaların Aile Mahkemelerinin Görev Alanına Girdiği )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Sosyal Hizmetler Kanunu`ndan Kaynaklanan Davaların Aile Mahkemelerinin Görev Alanına Girdiği - Tespite İlişkin Dava )

2828/m. 1, 21

4787/m. 4/3

ÖZET : Dava, Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca tespite ilişkindir. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/3. maddesi uyarınca 2828 sayılı Kanundan kaynaklanan davaların Aile Mahkemelerinin görev alanına girdiği gözetilip görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, 2828 sayılı Kanun uyarınca tespite ilişkindir. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/3. maddesi uyarınca 2828 sayılı Kanundan kaynaklanan davaların Aile Mahkemelerinin görev alanına girdiği belirtilmiştir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde işin esasının incelenmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube