Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

TAKSİRLE YARALAMA HAKKINDA YARGITAY 12.CEZA DAİRESİ KARARI

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2014/11052

K. 2014/16124

T. 30.6.2014

• TAKSİRLE YARALAMA ( Vekalet Ücreti - Vekil Atanması Nedeniyle Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Belirlenecek Maktu Vekalet Ücretinin Sanıktan Tahsiline Hükmedilmesi Gerektiği )

• VEKALET ÜCRETİ ( Taksirle Yaralama Suçu - Katılana Barodan CMK`nın 234/2. Md.si Gereğince Vekil Atanması Nedeniyle Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Belirlenecek Maktu Vekalet Ücretinin Sanıktan Tahsiline Hükmedileceği )

• KATILANA BARODAN VEKİL ATANMASI ( Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Belirlenecek Maktu Vekalet Ücretinin Sanıktan Tahsiline Hükmedileceği - Taksirle Yaralama )

5271/m.234/2

ÖZET : Sanık hakkında görülen dava taksirle yaralama suçuna ilişkindir. Katılana barodan CMK`nın 234/2. maddesi gereğince vekil atanması nedeniyle karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenecek maktu vekalet ücretinin sanıktan tahsiline hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru görülmemiştir.

DAVA : Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık ve katılan vekili tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın, yerinde görülmeyen tüm; katılan vekilinin ise diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Katılana barodan CMK`nın 234/2. maddesi gereğince vekil atanması nedeniyle karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenecek maktu vekalet ücretinin sanıktan tahsiline hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanun`un 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK`un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılamayı gerektirmeyen bu konuda, aynı Kanun`un 322. maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, aynı maddenin verdiği yetkiye istinaden; hüküm fıkrasına “Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 600 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak Hazineye irat kaydına” cümlesinin eklenmesi suretiyle, sair yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün isteme uygun olarak düzeltilerek ONANMASINA, 30.06.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube