Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

ASKER KİŞİNİN ÜSTÜ TEHDİT VE ÜSTE HAKARETİ HAKKINDA UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARI

T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

CEZA BÖLÜMÜ

E. 2014/24

K. 2014/25

T. 13.10.2014

• ASKER KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILMASI ( Üstü Tehdit ve Üste Hakaret Suçlarına Uygun ve Askeri Suç Olduğu Anlaşılan Eylemler Nedeniyle Dava Açıldığı - Yargılama Aşamasında Terhis Edilmiş Olsa Dahi Davanın Askeri Yargı Yerinde Görüleceği )

• ASKER KİŞİNİN ÜSTÜ TEHDİT VE ÜSTE HAKARETİ ( Askeri Suç Olduğu Anlaşılan Eylemler Nedeniyle Sanık Hakkında Dava Açıldığı - Yargılama Aşamasında Sanık Terhis Edilmiş Olsa Dahi Davanın Askeri Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği )

• YARALAMA TEHDİT VE HAKARET ( Asker Kişi Sanık Hakkında Askeri Suç Olmayan Askeri Suça Bağlı Bulunmayan Suçlar Nedeniyle Kamu Davası Açıldığı - Sanığın Yargılama Aşamasında Terhis Edildiği/Davanın Adli Yargı Yerinde Görüleceği )

• SANIĞIN YARGILAMA AŞAMASINDA TERHİS EDİLMESİ ( Asker Kişi Sanık Hakkında Askeri Suç Olmayan Suçlar Nedeniyle Kamu Davası Açıldığı - Sanığın Yargılama Aşamasında Terhis Edildiği/Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği )

353/m. 917

5237/m. 86106125

ÖZET : Asker kişi sanık hakkında “üst`ü tehdit ve üst`e hakaret” suçlarına uygun ve askeri suç olduğu anlaşılan eylemleri nedeniyle açılan kamu davasının, sanık yargılama aşamasında terhis edilmiş olsa dahi, 353 sayılı Yasa`nın 9 ve 17. maddeleri hükmü uyarınca ASKERİ YARGI yerinde;

Asker kişi sanık hakkında askeri suç olmayan, askeri suça bağlı bulunmayan “yaralama, tehdit ve hakaret” suçları nedeniyle açılan kamu davasının, sanığın yargılama aşamasında terhis edilerek askeri mahkemede yargılanmasını gerektiren ilginin kesilmiş olması nedeniyle ADLİ YARGI yerinde görülmesinin gerekir.

OAYY : 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığı`nca, Sivas Doğanşar İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli sanık J.Er L.Y.`ın, 1.1.2012 günü, aynı Komutanlık emrinde görevli yakınan J.Er F.B.`ya “sen beni nasıl şikayet eder¬sin, benim hayatım kaydı, seni çıkışta bekleyeceğim, benim askerliğim yandı ben de seni ya¬kacağım” diyerek elinin tersi ile göğsüne vurması üzerine, F.B.`nın nöbetçi astsubay odasına giderek olayı anlattığı Uzm.Çvş. M.T.`in, sanığı ve olaya şahit olan J.Onb.F.G.`i odasına çağırarak, olayı her ikisine de sorduğu sırada, sanığın “bana komplo kuruyorlar, benden niye şikayetçi olmuş¬lar” şeklindeki söylemleriyle bağırarak ve el kol hareketi yaparak kendini savunmaya çalıştığı, bunun üzerine M.T.`in kendisine bağırmadan ve el kol hareketi yapmadan konuşması gerektiğini söylemesine rağmen, F.B.`yı kastederek “onla görüşeceğiz zaten arkadaşlarım gelecek aradım” diyerek konuşmasına devam ettiğinde, M.T.`in “kim o gelecek arkadaşın” dediği, sanığın “sana ne” diyerek M.T.`in üzerine yürüdüğü ve vurmaya çalıştığı sırada, M.T.`in olay yerinde bulunan askerlere sanığı nezarete atmalarını söylemesi üzerine, sanığın “sen kimsin, beni nezarethaneye atacaksın, öldün sen orospu çocuğu, seni öldüreceğim, senle görüşeceğiz” dediği ve kendisini tutan arkadaşlarının elinden kaçarak silahlık kapısını kırıp silah almaya çalıştığı sırada, M.T.`in sanığı engellemek amacıyla sanığa kelepçe takmak istemesi üzerine, sanığın M.`a hitaben “sen kimsin bana kelepçe takacaksın? Seni öldüreceğim orospu çocuğu, Allah`ını kitabını sinkaf ederim” dediği, kelepçe takmaya yardımcı olan askerlerden aynı Komutanlık emrinde görevli yakınanlar J.Er F.K., J.Er A.A. ve J.Er M.B.`a hitaben “bırakın lan beni orospu çocukları, Allah`ını kitabını sinkaf ettiklerim” dediği ve J.Er A.A.`a yönelik olarak “seni öldüreceğim” diyerek kelepçeli eliyle vurduğu, olay yerinde bulunan askerler tarafından yere yatır¬mak için müdahale edildiğinde “hepinizin Allah`ını sinkaf edeceğim” diyerek küfür ettiği, sanığı sakinleştirmek için olay yerine gelen Uzm. J.V.Kad. Çvş. H.A.Y.`a, “bırak beni, M. uzmanı öldüreceğim, onun Allah`ını kitabını sinkaf edeceğim” dediği, böylece sanığın Uzm.Çvş.M.T.`e yönelik olarak “seni öldüreceğim” şeklindeki söyleminin üstü tehdit suçunu “orospu çocuğu, Allah`ını kitabını sinkaf ettiğim” şeklindeki söyleminin üste hakaret suçunu, M.T.`in üzerine yürümesi ve vurmaya kalkışması eyleminin üste fiilen taarruz suçunu oluşturduğu, bunun dışında olay yerinde bulunan J.Er A.A.`a yönelik olarak “seni öldüreceğim” şeklindeki söylemi “tehdit” suçunu, ellerinin kelepçeli olduğu durumda J.Er A.A.`a vurması ile gerçekleşen eyleminin kasten yaralama suçunu, olay esnasında olay yerinde bulunan J.Er F.K., J.Er A.A. ve J.Er M.B.`a yönelik olarak “bırakın lan beni orospu çocukları, Allah`ını kitabını sinkaf ettiklerim” şeklindeki söyleminin hakaret suçunu oluşturduğu, si¬lahlık kapısını kırması ile gerçekleşen ve kapı kilidinin kırılması ile sonuçlanan eyleminin aske¬ri eşyayı kasten tahrip suçunu oluşturduğu açıklanarak, sanığın eylemlerine uyan Askeri Ceza Kanunu`nun 82/2., 85/1.,91/1. ve 130/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi istemiyle adı geçen sanık hakkında kamu davası açılmış;

Ayrıca, sanığın 27.01.2012 tarihinde terhis edilmiş olması nedeniyle, yüklenen kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma yapmak yetki ve görevinin suçun işlendiği yer itibariyle Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğundan bahisle bu suçlar yönünden görevsizlik kararı verilmiş; Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı`nın 5.2.2013 gün ve E:2013/514,K:2013/259 sayılı iddianamesiyle;

1.1.2012 günü çıkan tartışma üzerine, sanık L.Y.`ın, yakınanlar F.B. ile A.A.`ı yaraladığı, A.A. ile diğer yakınanlar M.T., G.Ç. ve F.K.`yi ölümle tehdit ettiği, F.B. dışındaki yakınanları hedef alarak sinkaflı ve benzeri hakaretler ettiği ileri sürülerek, sanığın basit yaralama suçundan eylemine uyan Türk Ceza Kanunu`nun 86/2, 86/3. maddeleri uyarınca iki kez, A.A., M.T., G.Ç. ve F.K.`ye yönelik tehdit suçundan eylemine uyan aynı Kanun`un 106/1, 43/1-2, yakınanlar F.G., M.B., A.A., F.K., M.T., G.Ç.`a yönelik hakaret suçundan eylemine uyan aynı Kanun`un 125/1, 125/3-a, 125/4, 43/1-2.maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır.

SİVAS 2. SULH CEZA MAHKEMESİ: 14.2.2013 gün ve E:2013/129, K:2013/109 sayıyla; her ne kadar 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığı`nca dosya tefrik edilerek, sanığın yakınan Uzm. Çvş M.T.`e karşı gerçekleştirdiği ileri sürülen üste fiilen taarruz, üstü tehdit, üste hakaret ve askeri eşyayı kasten tahrip suçlarından Askeri Mahkemeye kamu davası açılmış ve J.Er olan diğer yakınanlara karşı eylemlerinden ötürü görevsizlik kararı ile dosya Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı`na gönderilmiş ve Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı`nca, sanığın J.Er olan yakınanlara karşı eylemlerinden dolayı kamu davası açıldığı bildirilmiş ise de; gerek olayın aynı sanık tarafından ve birbirini takip eden neden sonuç zinciri ile işlenmiş olması gerekse Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sanığın askeri suç olarak kabul edilen M.T.`e karşı gerçekleştirdiği ileri sürülen hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından da kamu davası açılmış olması göz önüne alındığında, delilleri değerlendirmek ve yargılama yapıp cezalandırmak yetki ve görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle Sivas Asliye Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi`ne gönderilmiştir.

5. PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 16.4.2013 gün ve E:2013/622, K:2013/86 sayıyla; sanık hakkında Uzm.Çvş.M.T.`e karşı işlediği ileri sürülen eylemlerinden dolayı 5. P.Eğt.Tug.Komutanlığı Askeri Savcılığı`nın 10.12.2012 gün ve E:2012/668, K:257 sayılı iddianamesiyle, üst`e fiilen taarruz, üst`ü tehdit, üst`e hakaret ve askeri eşyayı kasten tahrip etmek suçlarından kamu davası açıldığı, iddianamede belirtilen kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından dolayı görevsizlik kararı verilmiş olduğu, sanık hakkında üst`e fiilen taarruz, üst`ü tehdit, üst`e hakaret ve askeri eşyayı kasten tahrip etmek suçlarından dolayı yargılamasının halen Mahkemelerinde devam ettiği, sanığın iddianamede belirtilen diğer eylemlerinin Tük Ceza Kanunu kapsamında suçlar olduğu ve sanığın 27.01.2012 tarihinde terhis edilmiş olması nedeniyle, yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, aynı Mahkemece, Mahkememize gönderilmiştir.

Mahkememize gönderilen dava dosyasında, Uyuşmazlık Mahkemesi`nce 3.3.2014 gün ve E:2014/9, K:2014/8 sayılı karar ile adli yargı yerince verilen görevsizlik kararı kesinleşmeden dava dosyası Mahkememize gönderildiğinden, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun`un 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa`nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilip dosyanın Mahkemesine gönderilmesinden sonra, dosyadaki eksiklik giderilip, adli yargı yerince verilen görevsizlik kararı kesinleştirilerek dava dosyası, kendisine gelmekle, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesince, Mahkeme-mize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Serdar ÖZGÜLDÜR`ün Başkanlığında, Üyeler; Ahmet KARADAVUT, Davut TELLİ, Şuayip ŞEN, Haluk ZEYBEL, Yusuf Tamer ÇETİN, Mehmet AVCIOĞLU`nun katılımlarıyla yapılan 13.10.2014 günlü toplantısında;

I-İLK İNCELEME: Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun`da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmediği, adli ve askeri yargı yerleri arasında Yasa`nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu anlaşıldığından, esasın incelenmesine oybirliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ: Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN`in, sanık hakkında mağdur Uzm.Çvş.M.T.`e karşı işlediği ileri sürülen hakaret ve tehdit suçları nedeniyle Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı`nca açılan kamu davasının çözümünde askeri yargı yerinin görevli olduğu, mağdur Uzm.Çvş.M.T.`e karşı işlediği ileri sürülen eylemler dışında kalan ve diğer mağdurlara karşı işlediği ileri sürülen eylemler nedeniyle Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı`nca açılan kamu davasının çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet BAYHAN`ın ve Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Mehmet TEZCAN`ın, sanık hakkında mağdur Uzm.Çvş.M.T.`e karşı işlediği ileri sürülen hakaret ve tehdit suçları nedeniyle Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı`nca açılan kamu davasının çözümünün askeri yargı yerinin görev alanına girdiği, mağdur Uzm.Çvş.M.T.`e karşı işlediği ileri sürülen eylemler dışında kalan ve diğer mağdurlara karşı işlediği ileri sürülen eylemler nedeniyle Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı`nca açılan kamu davasının çözümünün adli yargı yerinin görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

KARAR : Anayasanın “askeri yargı” yı düzenleyen 145 nci maddesinde asker kişilerin “askeri mahallerde” işledikleri suçlara bakmanın askeri mahkemelerin görevinde olduğu belirtilmişken; 12.9.2010 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kabul edilip, 23.9.2010 gün ve 27708 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 5982 sayılı Yasa`nın 15. maddesi ile yapılan değişiklik ile maddenin birinci fıkrasında, “Askeri yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler; asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidir. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her halde adliye mahkemelerinde görülür.

Savaş hali haricinde, asker olmayan kişiler askeri mahkemelerde yargılanamaz” denilmek suretiyle “askeri mahallerde” unsuru madde metninden çıkarılmıştır.

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu`nun "Askeri Mahkemelerin Görevleri" başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan "Genel Görev" başlıklı 9. maddesinde; "Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler" denilmekte iken, maddenin “….askeri mahallerde….” ibaresi Anayasa Mahkemesi`nin 26.6.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 15.3.2012 gün ve E:2011/30, K:2012/36 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

"Askeri suç" ise, öğretide ve uygulamada;

a ) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu`nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

b ) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu`nda kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar,

c ) Türk Ceza Kanunu`na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalaa edilmektedir.

Aynı Yasa`nın 13.10.1996 gün ve 22786 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 4191 sayılı Yasa`yla değişik 17. maddesinde; “askeri mahkemelerde yargılanmayı gerektiren ilginin kesilmesi, daha önce işlenen suçlara ait davalara bu mahkemelerin bakma görevini değiştirmez. Ancak suçun askeri bir suç olmaması askeri bir suça bağlı bulunmaması ve sanık hakkında kamu davası açılmamış olması halinde askeri mahkemenin görevi sona erer” denilmekte iken, maddenin "... ve sanık hakkında kamu davası açılmamış olması ..." tümcesi Anayasa Mahkemesi`nin 11.3.2000 gün ve 23990 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 1.7.1998 gün ve E:1996/74, K:1998/45 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Buna göre, askeri mahkemelerde yargılanmayı gerektiren ilginin kesilmesi, daha önce işlenen suçlara ait davalara bu mahkemelerin bakma görevini değiştirmez. Ancak yüklenen suçun askeri bir suç olmaması, askeri bir suça bağlı bulunmaması halinde, askeri mahkemenin görevinin sona ereceği açıktır. İptal kararı nedeniyle, sanık hakkında kamu davasının açılmış olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır.

Sanığın 27.1. 2012 günü terhis edildiği de dosya içinde mevcut Doğanşar İlçe Jandarma Komutanlığının 11.4.2012 gün ve PER.:1580-717-12 sayılı yazısı ve ekli belgelerden anlaşılmaktadır.

Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında, askeri yargı yerince verilen görevsizlik kararında, sanık hakkında Uzm.Çvş.M.T.`e karşı işlediği ileri sürülen üst`e fiilen taarruz, üst`ü tehdit ve üst`e hakaret suçlarından dolayı askeri savcılık tarafından kamu davası açıldığı, yargılamasının halen Mahkemelerinde devam ettiği, sanığın iddianamede belirtilen diğer eylemlerinin ise, Türk Ceza Kanunu kapsamında bulunan suçlar olup, sanığın da terhis edildiği açıklanarak, bu eylemleri nedeniyle sanığı yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesine yer verilmiş ise de;

İddianamenin incelenmesinden, sanık hakkında Uzm.Çvş.M.T.`e karşı işlediği ileri sürülen hakaret ve tehdit suçları nedeniyle Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı`nca da kamu davası açıldığı, bu durumda sanık hakkında mağdur Uzm.Çvş.M.T.`e karşı işlediği ileri sürülen hakaret ve tehdit suçları nedeniyle ikinci kez kamu davası açıldığı anlaşılmış, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun “Duruşmanın sona ermesi ve hüküm” başlıklı 223. maddesinin yedinci fıkrasında, “Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir.” hükmü uyarınca durumun görevli mahkeme tarafından değerlendirileceği gözetildiğinde, bu mağdur yönünden sanığa yüklenen, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu`nda düzenlenen “üst`ü tehdit ve üst`e hakaret” suçlarına uygun ve askeri suç olduğu anlaşılan eylemleri nedeniyle açılan kamu davasının, sanık yargılama aşamasında terhis edilmiş olsa dahi, 353 sayılı Yasa`nın 9 ve 17. maddeleri hükmü uyarınca askeri yargı yerinde görülmesinin gerektiği;

Adli yargı yerince verilen görevsizlik kararında, gerek olayın aynı sanık tarafından ve birbirini takip eden neden sonuç zinciri ile işlenmiş olması gerekse Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sanık hakkında askeri suç olarak kabul edilen M.T.`e karşı gerçekleştirdiği ileri sürülen hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından da kamu davası açılmış olması nedeniyle delilleri değerlendirmek ve yargılama yapıp cezalandırmak yetki ve görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesine yer verilmiş ise de;

Sanığa yüklenen, mağdur Uzm.Çvş.M.T.`e karşı işlediği ileri sürülen eylemler dışında kalan ve diğer mağdurlara karşı işlediği ileri sürülen eylemlerin, Türk Ceza Kanunu`nda düzenlendiği, Askeri Ceza Kanunu`nda bu suçlara ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı, bu nedenle “askeri suç” olmadıkları açık olup, yargılama aşamasında terhis edilmiş olan sanık hakkında bu suçlar nedeniyle açılan kamu davasının, 353 sayılı Yasa`nın 9 ve 17. maddeleri hükmü uyarınca adli yargı yerinde görülmesinin gerektiği kuşkusuzdur.

353 sayılı Yasa`nın 17. maddesinde, askeri mahkemelerde yargılanmayı gerektiren ilginin kesilmesiyle daha önce işlenen suçlara ait davalara bu mahkemelerin bakma görevinin değişmeyeceği, ancak suçun askeri bir suç olmaması askeri bir suça bağlı bulunmaması durumunda, askeri mahkemelerde yargılanmayı gerektiren ilginin kesilmesiyle, askeri mahkemenin görevinin sona ereceği düzenlenmiş bulunduğundan;

Sanık hakkında mağdur Uzm.Çvş.M.T.`e karşı işlediği ileri sürülen hakaret ve tehdit suçları nedeniyle Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı`nca açılan kamu davasında, 353 sayılı Yasa`nın 9 ve 17. maddeleri uyarınca davanın askeri yargı yerinde görülmesi gerektiğinden 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi`nce verilen görevsizlik kararının, sanık hakkında mağdur Uzm.Çvş.M.T.`e karşı işlediği ileri sürülen suçlar nedeniyle verilen kısmının;

Sanık hakkında mağdur Uzm.Çvş.M.T.`e karşı işlediği ileri sürülen eylemler dışında kalan ve diğer mağdurlara karşı işlediği ileri sürülen eylemler nedeniyle Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı`nca açılan kamu davasında, 353 sayılı Yasa`nın 9 ve 17. maddeleri uyarınca davanın adli yargı yerinde görülmesi gerektiğinden Sivas 2. Sulh Ceza Mahkemesi`nce verilen görevsizlik kararının, sanık hakkında bu mağdurlara karşı işlediği ileri sürülen suçlar nedeniyle verilen kısmının kaldırılması gerekmiştir.

SONUÇ : 1- Sanık hakkında mağdur Uzm.Çvş.M.T.`e karşı işlediği ileri sürülen hakaret ve tehdit suçları nedeniyle Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı`nca açılan kamu davasının çözümünde ASKERİ YARGI yerinin görevli olduğuna, bu nedenle 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi`nin 16.4.2013 gün ve E:2013/622, K:2013/86 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ sanık hakkında mağdur Uzm.Çvş.M.T.`e karşı işlediği ileri sürülen suçlar nedeniyle verilen kısmının,

2-Sanık hakkında mağdur Uzm.Çvş.M.T.`e karşı işlediği ileri sürülen eylemler dışında kalan ve diğer mağdurlara karşı işlediği ileri sürülen eylemler nedeniyle Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı`nca açılan kamu davasının çözümünde ADLİ YARGI yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Sivas 2. Sulh Ceza Mahkemesi`nin 14.2.2013 gün ve E:2013/129, K:2013/109 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ sanık hakkında bu mağdurlara karşı işlediği ileri sürülen suçlar nedeniyle verilen kısmının KALDIRILMASINA, 13.10.2014 gününde OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube