Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN HAKKINDA YARGITAY 11.CEZA DAİRESİ KARARI

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2014/1790

K. 2014/1192

T. 21.1.2014

• RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN ( Borçlunun İcra Müdürüne Oturmadığı Adresi Bildirdiği İddiası - İcra Emrinin İade Edildiği/Mahalle Muhtarının Dinleneceği )

• İCRA MÜDÜRÜNE YANLIŞ ADRES BİLDİRMEK ( Borçlunun İcra Müdürüne Oturmadığı Adresi Bildirdiği İddiası/İcra Emrinin İade Edildiği - Mahalle Muhtarının Dinlenmesi Gerektiği/Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan )

• BORÇLUNUN ADRESİNİ YANLIŞ BİLDİRMESİ ( Borçlunun İcra Müdürüne Oturmadığı Adresi Bildirdiği İddiası/İcra Emrinin İade Edildiği - Mahalle Muhtarının Dinlenmesi Gerektiği/Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan )

• MAHALLE MUHTARININ DİNLENMESİ ( Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan/Borçlunun İcra Müdürüne Oturmadığı Adresi Bildirdiği İddiası - Muhtarın Dinleneceği )

5237/m.206

ÖZET : Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunda; yürütülmekte olan icra takibinde borcunu yasal süresinde ödemeyen borçluya karşı haciz işlemi yapılarak eşyaların borçlunun babasına yediemin olarak bırakıldığı, muhafaza amaçlı olarak tekrar borçlu adresine gidildiğinde borcunu ödeyeceğini beyan ederek sanığı kefil olarak gösterdiği, sanığın ise icra müdürüne adresini beyan ettiği, ancak gönderilen icra emrinin adreste borçluyu tanıyan olmadığından geri gönderildiğinin iddia olunması karşısında; gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi için mahalle muhtarının dinlenip kolluk vasıtasıyla da sanığın hangi tarihler arasında oturduğunun etraflıca araştırılmak suretiyle hukuki durumunun takdir ve tayini gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dairemiz tarafından yapılan tevdi kararı sonunda katılan vekilinin temyiz dilekçesinin 08.02.2010 tarihli olup, temyizin süresinde yapıldığı kabul edilerek yapılan incelemede;

Manisa 3. İcra Müdürlüğünün 2007/3 Esas sayılı dosyası ile yürütülmekte olan icra takibinde borcunu yasal süresinde ödemeyen borçluya karşı 13.02.2007 tarihinde haciz işlemi yapılarak eşyaların borçlunun babası M.`e yediemin olarak bırakıldığı, 09.03.2007 tarihinde muhafaza amaçlı olarak tekrar borçlu adresine gidildiğinde borcunu ödeyeceğini beyan ederek sanığı kefil olarak gösterdiği, sanığın ise icra müdürüne adresini ``D... Caddesi No: ...`` şeklinde beyan ettiği, ancak gönderilen icra emrinin adreste borçluyu tanıyan olmadığından geri gönderildiğinin iddia olunması karşısında; gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi için mahalle muhtarı olan H.`ın dinlenip kolluk vasıtasıyla da sanığın "D... Caddesi No: ...`` adresinde hangi tarihler arasında oturduğunun etraflıca araştırılmak suretiyle hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme sonucu beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı; katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21.01.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube