Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

ADLİ PARA CEZASI HAKKINDA YARGITAY 8.CEZA DAİRESİ KARARI

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2014/7650

K. 2014/18412

T. 10.7.2014

• ADLİ PARA CEZASI ( Hüküm Kurulurken Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısı Üzerinden Artırım veya İndirim Yapıldıktan Sonra Belirlenen Sonuç Gün Sayısı İle Bir Gün Karşılığı Tayin Olunan Miktarın Çarpılması Sonucu Belirlenmesi Gerektiği )

• FAZLA CEZA TAYİNİ ( Adli Para Cezası - Hüküm Kurulurken Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısı Üzerinden Artırım veya İndirim Yapıldıktan Sonra Belirlenen Sonuç Gün Sayısı İle Bir Gün Karşılığı Tayin Olunan Miktarın Çarpılması Sonucu Belirlenmesi Gerektiğinin Gözetilmemesi Suretiyle Fazla Ceza Verilmesinin Doğru Görülmediği )

• ÇOCUK HAKKINDA KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI ( Adli Para Cezasına veya Seçenek Tedbirlerden Birine Çevrilmesinde Zorunluluk Bulunduğunun Gözetilmemesinin Doğru Görülmediği )

5237/m.50/3,61/8

ÖZET : Hüküm kurulurken adli para cezasına esas alınan birim gün sayısı üzerinden artırım veya indirim yapıldıktan sonra belirlenen sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı tayin olunan miktarın çarpılması sonucu belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi suretiyle 5237 Sayılı T.C.K.nun 61/8. maddesine aykırılık yapılarak fazla ceza verilmesi doğru görülmemiştir.

5237 Sayılı T.C.K.nun 50/3. maddesi uyarınca suça sürüklenen çocuk hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezasının 1. fıkrada yazılı adli para cezasına veya seçenek tedbirlerden birine çevrilmesinde zorunluluk bulunduğunun gözetilmemesi doğru görülmemiştir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre suça sürüklenen çocuk müdafiinin, lehe hükümlerin uygulanmadığına yönelik yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1- )Hüküm kurulurken adli para cezasına esas alınan birim gün sayısı üzerinden artırım veya indirim yapıldıktan sonra belirlenen sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı tayin olunan miktarın çarpılması sonucu belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi suretiyle 5237 Sayılı T.C.K.nun 61/8. maddesine aykırılık yapılarak fazla ceza verilmesi,

2- )5237 Sayılı T.C.K.nun 50/3. maddesi uyarınca suça sürüklenen çocuk hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezasının 1. fıkrada yazılı adli para cezasına veya seçenek tedbirlerden birine çevrilmesinde zorunluluk bulunduğunun gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 10.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube