Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

KAÇAKÇILIK SUÇU HAKKINDA YARGITAY 7.CEZA DAİRESİ KARARI

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2014/15102

K. 2014/14597

T. 8.7.2014

• KAÇAKÇILIK SUÇU ( Fikri İçtima - Sanığın Eylemi Kaçak Şekerler Yönüyle 5607 S. Kanunun 3/5 Md.sinde Öngörülen Kaçakçılık ve Aynı Zamanda Kaçak Akaryakıt Yönüyle de 5015 S. Kanunun Ek 5/1. Md.sinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğundan En Ağır Ceza Öngören 5015 S. Kanunun Ek 5/1 Md.si Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği )

• FİKRİ İÇTİMA ( Kaçakçılık Suçu - Sanığın Eylemi Kaçak Şekerler Yönüyle 5607 Sayılı Kanunun 3/5 Md.sinde Öngörülen Kaçakçılık ve Aynı Zamanda Kaçak Akaryakıt Yönüyle de 5015 Sayılı Kanunun Ek 5/1. Md.sinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu/Sanığın Şeker ve Akaryakıt Nakletmekten İbaret Tek Fiili Sebebiyle En Ağır Ceza Öngören 5015 Sayılı Kanunun Ek 5/1 Md.si Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği )

• TEK FİİLLE BİRDEN FAZLA SUÇUN İHLAL EDİLMESİ ( Kaçakçılık Suçu - Sanığın Şeker ve Akaryakıt Nakletmekten İbaret Tek Fiili Sebebiyle En Ağır Ceza Öngören 5015 S. Kanunun Ek 5/1 Md.si Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği )

5237/m.44

5607/m.3/5

5015/m.Ek.5

ÖZET : Sanık hakkında görülen dava kaçakçılık suçuna ilişkindir. Suç tarihinde, sanığın eylemi kaçak şekerler yönüyle 5607 Sayılı Kanunun 3/5 maddesinde öngörülen kaçakçılık ve aynı zamanda kaçak akaryakıt yönüyle de 5015 Sayılı Kanunun ek 5/1. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğundan, 5237 Sayılı TCK.nun 44. maddesi uyarınca sanığın şeker ve akaryakıt nakletmekten ibaret tek fiili sebebiyle en ağır ceza öngören 5015 Sayılı Kanunun ek 5/1 maddesi uyarınca cezalandırılması gerekirken yazılı şekilde iki ayrı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 1.5.2014 tarih ve 7-2011-152425 Sayılı itirazı yerinde görüldüğünden, itirazın kabulüyle Dairemizin 19.2.2014 tarih ve 2013/2164 Esas- 2014/3780 Karar sayılı kararı kaldırılarak yapılan incelemede;

1- ) Suç tarihinde, sanığın eylemi kaçak şekerler yönüyle 5607 Sayılı Kanunun 3/5 maddesinde öngörülen kaçakçılık ve aynı zamanda kaçak akaryakıt yönüyle de 5015 Sayılı Kanunun ek 5/1. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğundan, 5237 Sayılı TCK.nun 44. maddesi uyarınca sanığın şeker ve akaryakıt nakletmekten ibaret tek fiili sebebiyle en ağır ceza öngören 5015 Sayılı Kanunun ek 5/1 maddesi uyarınca cezalandırılması gerekirken yazılı şekilde iki ayrı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi,

2- ) Kabule göre de;

a- ) Tekerrüre esas kasıtlı suçtan üç aydan fazla hapis cezasına mahkumiyeti bulunan sanık hakkında TCK`nın 58. maddesinin uygulanmaması ve ertelemeye engel sabıkası bulunmasına rağmen 5015 Sayılı yasaya muhalefetten hükmolunan hapis cezasının ertelenmesine karar verilmesi,

b- ) Dava konusu eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturmaması ve kaçak eşyanın değeri ile müsaderesine karar verilen nakil vasıtasının değeri göz önüne alındığında, müsaderesinin 5237 Sayılı TCK.nun 54/3. maddesi kapsamında hakkaniyete aykırı olacağı gözetilerek nakil aracının iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün, 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanığın 2-a numaralı bozma sebebi yönüyle cezada kazanılmış hakkının CMUK 326 /son maddesi gereğince gözetilmesine, 08.07.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube