Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

TASARLAYARAK ÖLDÜRME HAKKINDA YARGITAY 1.CEZA DAİRESİ KARARI

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2014/1000

K. 2014/3500

T. 11.6.2014

• TASARLAYARAK ÖLDÜRME ( Sanığın Olay Yerine Günler Önce Gelip Silahı Denediği - Suçun Oluştuğu )

• SANIĞIN ESKİ KIZ ARKADAŞI ADINA FACEBOOK HESABI AÇMASI ( Tasarlayarak Öldürme/Hesaptan Çıplak Kadın Fotoğrafları Paylaştığı - İlk Haksız Hareketin Sanıktan Kaynaklandığı/Sanık Lehine Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• HAKSIZ TAHRİK ( Tasarlayarak Öldürme/Sanığın Maktül Adına Facebook Hesabı Açıp Çıplak Kadın Fotoğrafları Paylaştığı - Sanık Lehine Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• SANIĞIN OLAY YERİNE GÜNLER ÖNCESİNDEN GELMESİ ( Silahı Denediği - Tasarlayarak Öldürme Suçunun Oluştuğu )

5237/m.29,82

ÖZET : Tasarlayarak öldürme suçunda; sanığın maktul ile önceden ilişkisi olduğu, sanığın maktulün rızası olmaksızın, daha önceden birlikte çektirmiş oldukları fotoğrafları facebook isimli kişisel sayfasında yayınlayarak bu resimlerin otelde çekildiğine dair paylaşımda bulunduğu, sanığın ardından maktul adına facebook isimli sitede hesap açarak bu sayfada çıplak kadın resimleri yayınladığı, daha sonra sanığın maktulün yakınlarının kendisini tehdit ettiği yönünde şikayette bulunduğu, sanığın maktulü darp etmesi nedeniyle görülen dava için maktulün adliyeye geldiği gün sanığın kendisini silahla öldürdüğü anlaşılmaktadır. Sanık 5 gün önce duruşmanın yapılacağı yere gelip ormanlık alanda silahı denediği sabittir.

İlk haksız hareketin sanıktan kaynaklandığını, maktulün davranışlarının tahrikte dengeyi sanık lehine bozacak boyuta ulaşmadığı anlaşıldığı halde sanık hakkında haksız tahrik hükmü uygulanması hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- ) Maktul S.`in kardeşi olan ve maktul adına davaya katılmasına karar verilen katılan M.`ın, sanık A. hakkında mağdur Ö.`ı kasten yaralama ve 6136 Sayılı Yasaya aykırılık suçundan açılan davalara katılma ve bu suçlardan kurulan hükümleri temyize hak ve yetkisi bulunmadığından katılan M. vekilinin sanık A. hakkında bu suçlardan kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin C.M.U.K.nun 317. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

2- )Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı`nın 12.6.2012 tarihli otopsi raporunun elektronik imzalı olarak UYAP sistemi üzerinden gönderildiği ve dosyaya kaydedildiğinin anlaşılması karşısında tebliğnamedeki bu hususta eleştiri öneren düşünce benimsenmemiştir.

3- ) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık A.ın maktul S.`i tasarlayarak öldürme, mağdur Ö.`ı olası kastla yaralama ve 6136 Sayılı yasaya aykırılık suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafilerinin temyiz dilekçelerinde ve duruşmalı incelemede, suç niteliğine,delillerin hatalı değerlendirildiğine, gerekçeye, sair hususlara, katılan M. vekilinin, delillerin hatalı değerlendirildiğine, gerekçeye, sair hususlara yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle,

A- ) Sanık hakkında mağdur Ö.`ı olası kastla yaralama ve 6136 Sayılı yasaya aykırılık suçlarından kurulan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,

B- ) Sanık hakkında maktul S.`i tasarlayarak öldürme suçundan kurulan hüküm yönünden;

Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanıkla maktul arasında 2011 yılı Mayıs ayı içerisinde duygusal ilişki yaşanmaya başladığı ve bu birlikteliğin yaklaşık 3 ay kadar devam ettiği, 30.8.2011 günü sanıkla maktulün sanığın yönetimindeki araçla sanığın ailesine ait olan ve Alaplı ilçesi Belen köyü yakınlarında bulunan bağ evine gittikleri sırada aralarında tartışma çıktığı ve tartışmanın kavgaya dönüştüğü,bu olaydan sonra maktulün, sanık tarafından darp edilerek alıkonulduğunu, sanığın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve eşyalarını yağmaladığını beyan ederek sanık hakkında şikayette bulunduğu,bu olay sebebiyle Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2011/929 Sayılı soruşturma sonunda sanık hakkında maktulü kasten yaralama suçundan kamu davası açıldığı cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, tehdit ve mala zarar verme suçlarından ise ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, 30.8.2011 tarihinde gerçekleşen bu olay sebebiyle taraflar arasında husumet oluştuğu, sanığın daha sonra maktulün rızası olmaksızın, daha önceden birlikte çektirmiş oldukları fotoğrafları facebook isimli kişisel sayfasında yayınlayarak bu resimlerin otelde çekildiğine dair paylaşımda bulunduğu, sanığın ardından maktul adına facebook isimli sitede hesap açarak bu sayfada çıplak kadın resimleri yayınladığı ve sayfada maktul adına "evdeki odada çalışıyor, hayat yüksel okulunda okudu, Alaplı ereğli tüm erkekleri Çamlıbel köyüne davet ediyorum,, şeklinde yazılar yazdığı, maktulün şikayeti üzerine sanık hakkında bu eylemleri sebebiyle yazılı ve görüntülü bir iletiyle hakaret suçundan Alaplı Sulh Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, maktulün, sanıkla aralarında yaşanan bu olayları yakınlarına anlattıktan sonra maktul ve arkadaşlarının sanığı, resimleri kaldırması yoksa kötü olacağını söyleyerek tehdit ettikleri, ayrıca maktulün yakınlarının dolmuş işleten sanığı takip etmeye başladıkları,sanığın,maktul ve yakınları tarafından tehdit edildiğini beyan ederek Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğu,sanığın şikayeti üzerine maktul ve maktulün yakınları olan Ö. vd. isimli şahıslar hakkında tehdit, mala zarar verme ve hakaret suçlarından yürütülen 2011/1071 Sayılı soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, sanığın 30.8.2011 tarihinde maktulü darp etmesi sebebiyle açılan kamu davasının ilk duruşmasının olay tarihi olan 14.12.2011 tarihi olduğu,sanığın olaydan beş gün önce Ereğli ilçesinden tabanca satın alıp ormanlık alanda tabancayı denedikten sonra olay günü yanına aldığı tabancayla adliye binası önünde maktulü beklemeye başladığı, maktulün tanık E.la birlikte duruşma için adliye binasına geldiğinde tabancayla ateş ederek üç isabetle maktulü vurup öldürdüğü olayda,

İlk haksız hareketlerin sanıktan kaynaklandığı gibi, maktulün davranışlarının tahrikte dengeyi sanık lehine bozacak boyuta ulaşmadığı anlaşıldığı halde sanık hakkında haksız tahrik hükmü uygulanarak yazılı şekilde eksik ceza tayini,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, katılan M. vekilinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden, resen de temyize tabi bulunan hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 11.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube