Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

ADLİ SİCİL KAYDINDA TEKERRÜRE ESAS MAHKUMİYET BULUNMASI HAKKINDA YARGITAY 3. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2013/26722

K. 2014/12569

T. 26.3.2014

• ADLİ SİCİL KAYDINDA TEKERRÜRE ESAS MAHKUMİYET BULUNMASI ( Sanık Hakkında Seçimlik Cezalardan Hapis Cezasına Hükmedileceği - Mahkemece Adli Para Cezası Tercih Edilmek Suretiyle 5237 S. T.C.K.`nun 58/3. Md. Aykırı Ceza Verilmesinin Doğru Olmadığı )

• TEKERRÜR ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Tekerrüre Esas Mahkumiyet Hükmü Bulunduğu - Sanık Hakkında Seçimlik Cezalardan Hapis Cezası Yerine Adli Para Cezası Tercih Edilmek Suretiyle 5237 S. T.C.K.`nun 58/3. Md. Aykırı Ceza Verilmesi ve Buna Bağlı Olarak Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmamasının Bozmayı Gerektirdiği )

• SEÇİMLİK CEZA ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Tekerrüre Esas Mahkumiyet Hükmü Bulunduğu - Makemece Seçimlik Cezalardan Hapis Cezası Yerine Adli Para Cezası Tercih Edilmek Suretiyle 5237 S. T.C.K.`nun 58/3. Md. Aykırı Ceza Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )

• HAPİS CEZASININ SEÇİMLİK CEZA OLARAK TERCİH EDİLMESİ ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Tekerrüre Esas Mahkumiyet Hükmü Bulunduğu - Sanık Hakkında Seçimlik Cezalardan Hapis Cezasına Hükmedileceği/Mahkemece Adli Para Cezası Tercih Edilmek Suretiyle 5237 S. T.C.K.`nun 58/3. Md. Aykırı Ceza Verilmesinin İsabetsizliği )

5237/m.58/3

ÖZET : Adli sicil kaydında tekerrüre esas mahkumiyet hükmü bulunduğu halde sanık hakkında seçimlik cezalardan hapis cezası yerine adli para cezası tercih edilmek suretiyle 5237 Sayılı TCK`nin 58/3. maddesine aykırı ceza verilmesi ve buna bağlı olarak tekerrür hükümlerinin uygulanmaması bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının tür ve miktarı, 14.4.2011 tarihinde yürürlüğe giren 31.3.2011 tarih ve 6217 Sayılı Kanunun 26. maddesiyle 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Yasaya eklenen geçici 2. maddesi uyarınca kesinlik sınırı içinde kalmakta ise de; Ceza Genel Kurulu`nun 29.9.2009 tarih ve 2009/5-173 esas, 2009/209 karar sayılı kararında da vurgulandığı üzere, doğru uygulama yapılmış olması halinde, adli sicil kaydında tekerrüre esas mahkumiyet hükmü bulunan sanık hakkında TCK`nin 58/3. maddesi gereğince seçimlik cezalardan adli para cezası yerine hapis cezası tercih edileceği ve bu hükmün temyize tabi olacağı dikkate alınarak, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz isteminin incelenebilir olduğu kabul edilmiştir.

Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Adli sicil kaydında tekerrüre esas mahkumiyet hükmü bulunduğu halde sanık hakkında seçimlik cezalardan hapis cezası yerine adli para cezası tercih edilmek suretiyle 5237 Sayılı TCK`nin 58/3. maddesine aykırı ceza verilmesi ve buna bağlı olarak tekerrür hükümlerinin uygulanmaması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK`un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 26.03.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube