Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

REŞİT OLMAYANLA RIZASIYLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU HAKKINDA YARGITAY 3. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2013/32195

K. 2014/18534

T. 12.5.2014

• REŞİT OLMAYANLA RIZASIYLA CİNSEL İLİŞKİ ( Hükmolunan ve Yerine Getirilen Hapis Cezasının Tekerrüre Esas Alınması - 5237 S. TCK`da Takibi Şikayete Bağlı Suça Dönüştüğü Şikayet Yokluğu Halinde Bu Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Alınamayacağı/Mağdurenin Şikayetçi Olup Olmadığının Belirleneceği )

• TEKERRÜRE ESAS ALINAN MAHKUMİYET ( Reşit Olmayanla Rızasiyle Cinsel İlişki - 5237 S. TCK`da Takibi Şikayete Bağlı Suça Dönüştüğü/Mağdurenin Şikayetçi Olup Olmadığının Belirleneceği Şikayet Yokluğu Halinde Bu Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Alınamayacağı )

• TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Reşit Olmayanla Rızasiyle Cinsel İlişki/5237 S. TCK`da Takibi Şikayete Bağlı Suça Dönüştüğü - Hükmolunan ve Yerine Getirilen Hapis Cezasının Tekerrüre Esas Alınamayacağı/Mağdurenin Şikayetçi Olup Olmadığının Belirleneceği )

5237/m. 58104/1

765/m. 416/son

ÖZET : Sanığın adli sicil kaydında bulunan, cezası yerine getirilmiş, hükmolunan 2 yıl 8 ay hapis cezası tekerrüre esas alınmıştır.

765 sayılı TCK`nın 416 /son maddesindeki eylemin 5237 sayılı TCK`nin 104/1 maddesine uyan takibi şikayete bağlı suça dönüşmesi nedeniyle şikayet yokluğu halinde anılan mahkumiyetin tekerrüre esas alınamayacağı gözetilerek, tekerrüre esas alınan Asliye Ceza Mahkemesinin yargılama dosyası getirtilip mağdurenin şikayetçi olup olmadığı belirlendikten sonra sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1 ) Üst Cumhuriyet savcısının temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Üst Cumhuriyet Savcısının 14.12.2011 tarihinde tefhim edilen hükme karşı 1412 sayılı CMUK`un 310. maddesinde öngörülen bir aylık süre geçtikten sonra 17.01.2012 havale tarihli dilekçe ile yaptığı temyiz isteğinin 1412 sayılı CMUK`un 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

2 ) Sanığın, hakkında kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanığın adli sicil kaydında bulunan, Hadim Asliye Ceza Mahkemesinin 30.11.2006 tarihinde yerine getirilmiş, 21.03.2002 tarih ve 2001/60 esas-2002/14 karar sayılı ilamı ile 765 sayılı TCK`nin 416 /son ve 80. maddeleri uyarınca hükmolunan 2 yıl 8 ay hapis cezası tekerrüre esas alınmış ise de, 765 sayılı TCK`nin 416 /son maddesindeki eylemin 5237 sayılı TCK`nin 104/1 maddesine uyan takibi şikayete bağlı suça dönüşmesi nedeniyle şikayet yokluğu halinde anılan mahkumiyetin tekerrüre esas alınamayacağı gözetilerek, Hadim Asliye Ceza Mahkemesinin 2001/60 esas-2002/14 karar sayılı yargılama dosyası getirtilip mağdurenin şikayetçi olup olmadığı belirlendikten sonra sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik kovuşturma ile sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK`un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 12.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube