Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

YARGITAY: ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIN DAVASI DÜŞMEZ

TAKSİRLE YARALAMADAN DÜŞME KARARI VERİLMİŞ İSE, ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN SANIĞA EK SAVUNMA HAKKI VERİLEREK ALKOLLÜ ARAÇ KULLANARAK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAKTAN HÜKÜM KURULMASI GEREKİR

05 Şubat 2013 Salı 13:28

 
T.C.
YARGITAY
12. Ceza Dairesi

... TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas no : 2012/5586
Karar no : 2012/27729
Tebliğname no : 9 - 2010/167520

İNCELENEN KARARIN;
Mahkemesi : ---------- 1. Sulh Ceza Mahkemesi
Tarihi : 1-------
Numarası : 2009/19 - 2009/524
Sanık : ---
Suç : Taksirle yaralama
Suç Tarihi : 01/10/2008
Hüküm : 5237 sayılı TCK`nın 89/1, 73/4; 5271 sayılı
CMK`nın 223/8. maddeleri gereğince düşmesi.
Temyiz Eden : Mahalli Cumhuriyet savcısı
Tebliğnamedeki düşünce : Onama

Taksirle yaralama suçundan sanık hakkındaki davanın düşmesine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Olaydan yaklaşık iki saat sonra yapılan ölçümde 257 promil alkollü olduğu tespit edilen sanığın idaresindeki aracıyla yaralamalı trafik kazasına sebebiyet verdiği, 5237 sayılı TCK`nın ``Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma`` başlıklı 179. maddesinin 3. fıkrasında alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek olan kişinin araç kullanma halinin suç olarak düzenlendiği, maddede belirtilen suçun tehlike suçu olduğu, somut olayda ise bir kişinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir derecede yaralanmış olması sebebiyle bilinçli taksirle işlenmesi halinde bile şikayete bağlı ve 5237 sayılı TCK`nın 89/1. maddesi kapsamında olan zarar suçundan şikayetten vazgeçilmiş olması nedeniyle sanık hakkında CMK`nın 226. maddesi uyarınca 5237 sayılı TCK`nın 179/3 maddesi uyarınca ek savunma hakkı tanınarak bu suçtan mahkum edilmesi gerektiği halde, yanlış değerlendirme ile taksirle yaralama suçundan şikayetten vazgeçme nedeniyle davanın düşmesine karar verilmesi,
Kanuna aykırı olup, mahalli Cumhuriyet savcısnın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK`un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 19.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube