Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA HAKKINDA YARGITAY 1. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2013/6158

K. 2014/788

T. 17.2.2014

• NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA ( Silah Kullanılmasını Gerektiren Herhangi Bir Durum Bulunmayan Polis Memuru Olan Sanığın Maktule Doğru İki El Ateş Ettiği/Maktulün Ense Kısmına Aldığı Bir Adet Ateşli Silah Yaralanması Sonucu Hayatını Kaybettiği - Üst Sınırdan Ceza Tayini Gerektiği )

• KOLLUĞUN SİLAH KULLANMASI ( Maktulün Kaçtığı Motosikletin Plakasının Okunabilir Durumda Olduğu/İlerideki Bir Noktada Telsiz İrtibatıyla Durdurulabilme Olasılığının ve Sanığın Kullandığı Motosikletin Teknik Özellikleri İtibariyle Takip Sonucu Yakalanabilmesinin Mümkün Olduğu - Polis Memuru Olan Sanığın Silah Kullanılmasını Gerektiren Herhangi Bir Durum Bulunmadığı )

• TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Olayda Polis Memuru Olan Sanığın Silah Kullanılmasını Gerektiren Herhangi Bir Durum Bulunmadığı/Maktulün Ense Kısmına Aldığı Bir Adet Ateşli Silah Yaralanması Sonucu Hayatını Kaybettiği - Üst Sınırdan Ceza Tayini Yerine Alt Sınırdan Hapis Cezasına Hükmolunmasının Doğru Görülmediği )

5237/m.87/4

ÖZET : Maktulün kaçtığı motosikletin plakasının okunabilir durumda olduğu, bu şekilde kaçış istikametine doğru ilerideki bir noktada telsiz irtibatıyla durdurulabilme olasılığının ve sanığın kullandığı motosikletin teknik özellikleri itibariyle maktulün kullandığı motosikletten üstün olması sebebiyle takip sonucu yakalanabilmesinin mümkün olduğu, Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunun 5681 Sayılı Yasayla değişik 16. maddesinde belirtilen silah kullanılmasını gerektiren herhangi bir durum bulunmayan polis memuru olan sanığın gündüz sayılan zaman dilimi içerisinde kaçan maktulü durdurmak için, maktule doğru iki el ateş ettiği, maktulün ense kısmına aldığı bir adet ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği olayda, 5237 Sayılı T.C.K.nun 87/4 maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında, üst sınırdan ceza tayini yerine alt sınırdan hapis cezasına hükmolunmak suretiyle eksik ceza tayini bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık M.`nin maktul Ç.`yi kasten yaralama sonucu ölümüne sebebiyet verme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozmaya uyularak verilen hükümde bozma sebebi dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık M. müdafiinin vasfa, haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğine, katılanlar vekilinin saire yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Dosya içeriğine ve gösterilen gerekçeye göre, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motorize Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru sanığın ve ekip arkadaşı tanık A.`nın, sanığın yönetimindeki motosikletle durumlarından şüphelendikleri, üzerinde yolcu olarak tanık H.`nin de bulunduğu ve maktulün kullandığı motosiklete dur ikazı yaptıkları, yapılan ikaza rağmen durmayan motosikleti takibe başladıkları, takip sonucu durdurulan motosikletten tanık H.`nin inerek polis memurlarına doğru yöneldiği sırada, maktulün tekrar motosikletiyle kaçmaya başladığı, bunun üzerine, sanığın da peşinden koşarak maktule dur ihtarında bulunduğu, herhangi bir suç şüphesi altında bulunmayan maktulün, hakkında yakalama, gözaltına alma, zorla getirme gibi bir karar bulunmadığı, maktulün suç teşkil etmeyen soyut kaçma eylemi dışında polis memurları sanık ve arkadaşı tanık A.`ya yönelik herhangi bir direnme eylemi de bulunmadığı, maktulün kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan tanık H.`nin yakalandığı, bu itibarla maktulün açık kimlik ve adres bilgilerine her an ulaşılabilmesi olanağının bulunduğu, yine maktulün kaçtığı motosikletin plakasının okunabilir durumda olduğu, bu şekilde kaçış istikametine doğru ilerideki bir noktada telsiz irtibatıyla durdurulabilme olasılığının ve sanığın kullandığı motosikletin teknik özellikleri itibariyle maktulün kullandığı motosikletten üstün olması sebebiyle takip sonucu yakalanabilmesinin mümkün olduğu. Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunun 5681 Sayılı Yasayla değişik 16. maddesinde belirtilen silah kullanılmasını gerektiren herhangi bir durum bulunmadığı. Antalya ili Yeşildere Mahallesi ... Sokak üzerinde, gündüz sayılan zaman dilimi içerisinde saat 15:00 sıralarında, kaçan maktulü durdurmak için. maktule doğru iki el ateş ettiği, maktulün ense kısmına aldığı bir adet ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği olayda:

12 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası öngören 5237 Sayılı T.C.K.nun 87/4 maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında, üst sınırdan ceza tayini yerine yazılı şekilde 12 yıl hapis cezasına hükmolunmak suretiyle eksik ceza tayini,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 17.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube