Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

TUTUKLULUK SÜRESİ DİKKATE ALINMADAN MADDİ TAZMİNAT BELİRLENMESİ HAKKINDA YARGITAY 12. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2014/2773

K. 2014/16900

T. 9.7.2014

• TUTUKLULUK SÜRESİ DİKKATE ALINMADAN MADDİ TAZMİNAT BELİRLENMESİ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Manevi Tazminatın Davacının Sosyal ve Ekonomik Durumu/Tutuklu Kaldığı Süre Gibi Unsurlar Dikkate Alınarak Hak ve Nesafete Göre Belirlenmesi Gereği )

• TUTUKLU KALINAN SÜRE ( Tutuklanmaya Neden Olan Olayın Cerayan Tarzı ve Tutuklama Tarihiyle Tazminat Davasının Kesinleştiği Tarihin Tazmiantın Belirlenmesinde Dikkate Alınacağı - Hak ve Nesafete Uygun Tazminat Miktarı Bulunmadığı )

• TAZMİNATIN HAK VE NESAFET KURALLARINA UYGUN BELİRLENMESİ ( Davacı Lehine Bu Ölçülere Uymayacak Miktarda Az Manevi Tazminata Hükmolunmasının Hatalı Olduğunun Kabulü - Tutuklu Kalınan Tarihin Dikkate Alınacağı/Maddi ve Manevi Tazminat )

5271/m. 63/1

ÖZET : Davacının maddi ve manevi tazminat talebi kısmen kabul edilmiştir.Ancak, manevi tazminat miktarı belirlenirken objektif bir kriter olmamakla birlikte, hükmedilecek manevi tazminatın davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine atılı suçun niteliği, tutuklanmasına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklu kaldığı süre, tutuklama tarihiyle tazminat davasının kesinleştiği tarihe kadar ele geçecek parasal değer ve benzeri hususlar da gözetilmek suretiyle hak ve nesafet kurallarına uygun makul bir miktar olarak tayin ve tespiti gerekir.Davacı lehine bu ölçütlere uymayacak miktarda az manevi tazminata hükmolunması kanuna aykırıdır.

DAVA : Davacının tazminat talebinin kısmen kabulüne dair hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 63/1 vd. maddelerinde bilirkişinin atanması ve görevleri kapsamında, çözümü uzmanlığı ve özel veya teknik bilgiyi gerektirmeyen, davacının tutuklu kaldığı sürenin mahkeme heyeti tarafından belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, maddi tazminat miktarının tayin ve tespitine esas alınan bilirkişi raporunda, davacı lehine hükmedilecek maddi tazminatın, davacının tutuklandığı 31.3.2006 tarihiyle tahliye olduğu 12.6.2006 tarihleri arasında tutuklu kalınan 73 gün yerine, 74 gün üzerinden hesaplandığının dikkate alınmaması suretiyle, fazla maddi tazminata hükmedilmesi, temyiz edenin sıfatına göre bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan incelemeye, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Manevi tazminat miktarı belirlenirken objektif bir kriter olmamakla birlikte, hükmedilecek manevi tazminatın davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine atılı suçun niteliği, tutuklanmasına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklu kaldığı süre, tutuklama tarihiyle tazminat davasının kesinleştiği tarihe kadar ele geçecek parasal değer ve benzeri hususlar da gözetilmek suretiyle hak ve nesafet kurallarına uygun makul bir miktar olarak tayin ve tespiti gerekirken, davacı lehine bu ölçütlere uymayacak miktarda az manevi tazminata hükmolunması,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup, davacı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı C.M.U.K.un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 09.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube