Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI HAKKINDA YARGITAY 12. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2014/2435

K. 2014/7959

T. 1.4.2014

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanık Hakkında İzinsiz Define Araştırma Suçundan Verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakıldığı - Denetim Süresinin Kararın Kesinleşmesi İle Başlayacağı/Yeni İşlenen Kasıtlı Suç Kesinleşme Tarihinden Önce İşlendiğinden Hükmün Açıklanmasını Gerektirmediği )

• DENETİM SÜRESİ ( Sanık Hakkında Verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakıldığı - Denetim Süresinin Kararın Kesinleşmesi İle Başlayacağı/Yeni İşlenen Kasıtlı Suç Kesinleşmeden Önce İşlendiğinden HükmünAçıklanmayacağı )

• KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA DAİR VERİLEN KARAR ( Duruşmayı Sona Erdiren Hükümlerden Olmadığı - Bu Karara Karşı Temyiz Değil İtiraz Yolunun Açık Olduğu )

• KANUN YOLUNDA YANILMA ( Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Verilen Kararın Duruşmayı Sona Erdiren Hükümlerden Olmadığı/Bu Kararın Temyiz Edilemeyeceği - Karara İtiraz Edilebileceği/Mercide Yanılma Başvuru Hakkını Ortadan Kaldırmayacağından Temyiz İsteminin İtiraz Olarak Değerlendirilerek Dosyanın Mahkemesine Gönderileceği )

• TEMYİZ İSTEMİNİN İTİRAZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ( Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararının Duruşmayı Sona Erdiren Hükümlerden Olmadığı/Karara İtiraz Edilebileceği - Mercide Yanılma Başvuru Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı/Temyiz İsteminin İtiraz Olarak Değerlendirilerek Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )

• İTİRAZ ( Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Verilen Kararın Duruşmayı Sona Erdiren Hükümlerden Olmadığı - Bu Kararın Temyiz Edilemeyeceği/Karara İtiraz Edilebileceği )

5271/m. 223231

ÖZET : Sanık hakkında izinsiz define araştırmak suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar kesinleşmiş olup, sanığın kasıtlı bir suç işlemeden geçirmesi gereken 5 yıllık denetim süresi hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen kararın kesinleşmesinden itibaren başlayacaktır. Sanığın işlemiş olduğu kasıtlı suçun tarihi hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın kesinleşme tarihinden önce olduğundan açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanmasını gerektirmemektedir.

Sanığın işlediği kasıtlı yeni suç nedeniyle yapılan ihbar üzerine `karar verilmesine yer olmadığı`na karar verilmesi isabetlidir. Bu karar duruşmayı sona erdiren hükümlerden olmadığından bu karara karşı temyiz yasa yolu değil, itiraz yolu açıktır. Kabul edilebilir bir başvuruda mercide yanılmanın başvuranın hakkını ortadan kaldırmayacağı nazara alınarak, katılan vekilinin temyiz isteminin, itiraz mahiyetinde değerlendirilmesi suretiyle mahkemesine iadesi gerekir.

DAVA : 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına ilişkin karar, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanık hakkında izinsiz define araştırmak suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair 18.03.2009 tarihli kararın, 21.05.2009 tarihinde kesinleştiği, CMK`nın 231/10. maddesi uyarınca sanığın kasıtlı bir suç işlemeden geçirmesi gereken 5 yıllık denetim süresinin, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen kararın kesinleşmesinden itibaren başlayacağı, bu nedenle sanık M. K.`nın 15.04.2009 tarihinde işlemiş olduğu kasıtlı suçun, 18.03.2009 tarihli açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanmasını gerektirmediği, böylece sanığın işlediği kasıtlı yeni suç nedeniyle yapılan ihbar üzerine mahkemesince verilen `karar verilmesine yer olmadığı` kararının isabetli olduğu, bu kararın ise CMK`nın 223/1. maddesinde sayılan ve duruşmayı sona erdiren hükümlerden olmadığı, bu nedenle bu karara karşı temyiz yasa yolunun değil, itiraz yolunun açık olduğu, yine aynı Kanunun 264. maddesi uyarınca kabul edilebilir bir başvuruda mercide yanılmanın başvuranın hakkını ortadan kaldırmayacağı nazara alınarak,

SONUÇ: Katılan vekilinin temyiz isteminin, itiraz mahiyetinde değerlendirilmesi suretiyle CMK`nın 264/2. maddesi uyarınca gereği merciince yapılmak üzere dosyanın incelenmeksizin mahkemesine iadesinin temini için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 01.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube