Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

DİLENCİLİK SUÇU HAKKINDA YARGITAY 14. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2014/851

K. 2014/1728

T. 17.2.2014

• DİLENCİLİK ( Adı Geçen Sanığın Kızına Bakamadığı Gerekçesi İle Dilencilik İçin Kızını Diğer Sanığa Teslim Ettiğine Dair Beyanı - 8 Yaş İçinde Bulunan Mağdurenin Duruşmada Dinleneceği/Sosyal ve Ekonomik Durum Araştırması Yapılacağı )

• MAĞDURENİN DİNLENMESİ ( Dilencilik/Sanığın Kızına Bakamadığı Gerekçesi İle Dilencilik İçin Kızını Diğer Sanığa Teslim Ettiğine Dair Beyanı - 8 Yaşı İçinde Bulunan Mağdurenin Duruşmada Dinleneceği )

• SANIĞIN BAKAMADIĞI KIZINI DİLENCİLİK İÇİN DİĞER SANIĞA TESLİM ETMESİ ( Sosyal ve Ekonomik Durum Araştırması Yapılacağı )

5237/m.229

ÖZET : Dilencilik suçunda mağdurenin adı geçen ile dilencilik yaptığı sırada yakalanması ve sanıklardan adı geçenin öz kızına bakamadığı için diğer sanığa kızını teslim ettiğini aşamalarda beyan ettiğinin anlaşılması karşısında, 8 yaşı içinde bulunan mağdurenin duruşmada dinlendikten ve babası olan sanığın ekonomik ve sosyal durumuna dair zabıta ve muhtarlık araştırması yapıldıktan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanık A. hakkında dilencilik suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sabıkasız oluşu nazara alındığında bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluştuğundan dolayı cezası ertelenen sanık hakkında C.M.K.nın 231/6. maddesindeki koşullar tartışılarak bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yetersiz gerekçe ve aynı gerekçenin cezanın ertelenmesinde lehe, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında ise aleyhe değerlendirilerek çelişki oluşturulması,

Sanık L. hakkında dilencilik suçundan verilen beraat hükmünün temyiz incelemesine gelince;

Olay tarihli tutanak ve tüm dosya içeriği nazara alındığında, mağdure C.`ın, A.`la dilencilik yaptığı sırada yakalanması ve sanıklardan L.`in öz kızına bakamadığı için sanık A.`a kızını teslim ettiğini aşamalarda beyan ettiğinin anlaşılması karşısında, 5271 Sayılı C.M.K.nın 236. maddesi gereğince;

Olay tarihinde 8 yaşı içinde bulunan mağdurenin duruşmada dinlendikten ve sanık L. hakkında ekonomik ve sosyal durumuna dair zabıta ve muhtarlık araştırması yapıldıktan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre, sanık L.`in hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde beraat hükmü kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, katılan shçek vekilinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek C.M.U.K.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 17.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube